Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
478
Odsłon artykułów:
634840

Gościmy

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie przekazał dokumentację projektową
do Urzędu Gminy Fajsławice, opracowany przez Zakład Usług Budowlano – Drogowych „DROGBUD”, w ramach którego zostanie zrealizowany projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem”. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się w dniu 13 października 2017 r.

Zakres prac jakie zostaną wykonane w ramach projektu obejmuje:

- przebudowę nawierzchni drogi powiatowej o szerokość jezdni 5,50 m,

- wykonanie poboczy gruntowych - 2 x 1,00 m

- budowę chodnika po jednej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,

- wykonanie rowu odwadniającego,

- wykonanie zjazdów wspólnych do posesji,

- wykonanie przepustów z blach stalowych pod zjazdami do posesji.

Przebudowa zostanie wykonana na istniejącym odcinku drogi asfaltowej. W ramach prac zostanie wykonane:

  • wzmocnienie nawierzchni istniejącej konstrukcji drogi powiatowej

- istniejące podłoże gruntowe,

- 4 cm warstwy ścieralnej

- 4 cm warstwy wiążącej,

  • wykonanie nawierzchni istniejącego podłoża gruntowego

           - 4 cm warstwy ścieralnej

- 4 cm warstwy wiążącej,

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/32 mm niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie,

           - 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego o Rm=2,5MPa,

          - 10 cm warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego

           - istniejące podłoże gruntowe,

  • wykonanie chodnika:

- 6 cm kostki brukowej betonowej szarej

- 3 cm podsypki cementowo – piaskowej 1:4

- 15 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa związanego o Rm=2,5MPa,

- 10 cm warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego,

  • wykonanie odwodnienia:

- wymiary rowu odwadniającego: szerokość dna rowu – 3,0m, głębokość rowu – min. 1,5m, nachylenie skarp – 1:1, umocnienie dna i skarp płytami krata w rejonie przepustów

- wymiary przepustu pod zjazdami: 4,50x1,58m, przekrój w świetle 5,66m².

Na odcinku projektowanego wykonania chodnika przewidziano zamontowanie lamp oświetleniowych, które poprawią widoczność na danym odcinku drogi.

Istniejący pas zieleni zostanie odtworzony poprzez obsianie trawą w miejscach wskazanych w dokumentacji fotograficznej.

            Inwestycja przebudowy drogi przyczyni się do poprawy parametrów technicznych
i eksploatacyjnych danego odcinka drogi, oraz będzie miała wpływ na komfort jazdy
i bezpieczeństwo kierowców. Dzięki zmianie nawierzchni, wyodrębnieniu pobocza oraz wykonaniu chodnika znacząco poprawi się jakość istniejącej infrastruktury.

            Projekt zostanie zrealizowany w ramach porozumienia z Zarządem Dróg w Krasnymstawie, a Gminą Fajsławice w stosunku 50% do 50%. Na rok 2017 przewidziano kwotę 400.000,00 zł.

Plan sytuacyjny

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd