Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
404
Zakładek:
2
Odsłon artykułów:
376544

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XXVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 20 lutego 2017r. (poniedziałek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacje o pracach Komisji Rady.
  4. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Projekty uchwał

Informacja dotycząca projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” 4.1 RPO WL

Informujemy, że zgodnie z punktem I, podpunkt 7 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, regulamin ten uległ zmianie.

Wykaz zmian wraz z ich uzasadnieniem zaprezentowano w tabeli.

Zamieszczamy również ujednoliconą treść Regulaminu po zmianach.

Informacja

W dniu 2 lutego 2017 r podczas sesji sołtysów odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące występowania , zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptasiej grypy.

            W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków, realizując obowiązek   określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, mieszkańcy gminy utrzymujący drób mają obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób oraz ilość utrzymywanego drobiu (również gołębi). Zgłoszenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem sołtysów   lub pracownika UG. Druki zgłoszeniowe pobrać można w UG – pokój Nr 8 (Tel.81 585 30 60) lub dokonać zgłoszenia na druku zbiorczym będącym w posiadaniu   sołtysa. W/w rozporządzenie wprowadza nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. W przypadku potwierdzenia w trakcie kontroli niedokonania nałożonych obowiązków Powiatowy Lekarz Weterynarii w drodze decyzji administracyjnej wymierza karę pieniężną.

            Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o planowanych w miesiącu lutym 2017 r. przeprowadzeniu na terenie gminy Fajsławice badań monitoringowych zwierząt gospodarskich kierunku choroby Aujeszkiego u trzody chlewnej we wszystkich miejscowościach oraz enzootycznej białaczki bydła,brucelozy bydła oraz gruźlicy u bydła w miejscowościach Siedliska Pierwsze i Wola Idzikowska.

Powyższą informację przekazuje się w oparciu o dane przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w dniu 2 lutego 2017 r. podczas sesji sołtysów.

Informację sporządziła: A.Rozwałka.

Our website is protected by DMC Firewall!