Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
478
Odsłon artykułów:
634829

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie przekazał dokumentację projektową
do Urzędu Gminy Fajsławice, opracowany przez Zakład Usług Budowlano – Drogowych „DROGBUD”, w ramach którego zostanie zrealizowany projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem”. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się w dniu 13 października 2017 r.

Zakres prac jakie zostaną wykonane w ramach projektu obejmuje:

- przebudowę nawierzchni drogi powiatowej o szerokość jezdni 5,50 m,

- wykonanie poboczy gruntowych - 2 x 1,00 m

- budowę chodnika po jednej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,

- wykonanie rowu odwadniającego,

- wykonanie zjazdów wspólnych do posesji,

- wykonanie przepustów z blach stalowych pod zjazdami do posesji.

Przebudowa zostanie wykonana na istniejącym odcinku drogi asfaltowej. W ramach prac zostanie wykonane:

  • wzmocnienie nawierzchni istniejącej konstrukcji drogi powiatowej

- istniejące podłoże gruntowe,

- 4 cm warstwy ścieralnej

- 4 cm warstwy wiążącej,

  • wykonanie nawierzchni istniejącego podłoża gruntowego

           - 4 cm warstwy ścieralnej

- 4 cm warstwy wiążącej,

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/32 mm niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie,

           - 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego o Rm=2,5MPa,

          - 10 cm warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego

           - istniejące podłoże gruntowe,

  • wykonanie chodnika:

- 6 cm kostki brukowej betonowej szarej

- 3 cm podsypki cementowo – piaskowej 1:4

- 15 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa związanego o Rm=2,5MPa,

- 10 cm warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego,

  • wykonanie odwodnienia:

- wymiary rowu odwadniającego: szerokość dna rowu – 3,0m, głębokość rowu – min. 1,5m, nachylenie skarp – 1:1, umocnienie dna i skarp płytami krata w rejonie przepustów

- wymiary przepustu pod zjazdami: 4,50x1,58m, przekrój w świetle 5,66m².

Na odcinku projektowanego wykonania chodnika przewidziano zamontowanie lamp oświetleniowych, które poprawią widoczność na danym odcinku drogi.

Istniejący pas zieleni zostanie odtworzony poprzez obsianie trawą w miejscach wskazanych w dokumentacji fotograficznej.

            Inwestycja przebudowy drogi przyczyni się do poprawy parametrów technicznych
i eksploatacyjnych danego odcinka drogi, oraz będzie miała wpływ na komfort jazdy
i bezpieczeństwo kierowców. Dzięki zmianie nawierzchni, wyodrębnieniu pobocza oraz wykonaniu chodnika znacząco poprawi się jakość istniejącej infrastruktury.

            Projekt zostanie zrealizowany w ramach porozumienia z Zarządem Dróg w Krasnymstawie, a Gminą Fajsławice w stosunku 50% do 50%. Na rok 2017 przewidziano kwotę 400.000,00 zł.

Plan sytuacyjny

101-lecie mieszkanki Gminy

W dniu 9.10.2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 101-wszej rocznicy urodzin pani Karmińskiej Florentyny z Woli Idzikowskiej .

Zaproszeni goście zostali miło przywitani w domu pani Florentyny, gdzie jubilatka wraz z najbliższą rodziną czekała siedząc sobie wygodnie w fotelu z uśmiechem na ustach.

Serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności oraz kolejnych lat życia złożyli pan Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski, pani Ewelina Rudy – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, oraz pani Alfreda Adamiak – Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Fajsławicach. Jubilatka otrzymała kwiaty oraz list gratulacyjny uznania za zasłużony wiek.

W trakcie spotkania pan Wójt zapytał panią Florentynę o receptę na tak długie życie, z uśmiechem odpowiedziała, że najważniejsza jest modlitwa i wiara w Boga, bo to on decyduje o naszym losie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Pani Florentynie dużo zdrowia na kolejne lata, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami życia codziennego, oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

P1060243

P1060246

P1060253

Podpisanie umowy na Dostawę i montaż in stalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła CWU na terenie Gm iny Fajsławice

Informujemy, że w dniu 18 października zostanie podpisana umowa na Dostawę i montaż in stalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła  CWU  na terenie Gminy  Fajsławice. Zgodnie z umową do końca roku wybrane firmy mają wykonać łącznie 100 instalacji.

Decyzją Rady Gminy Fajsławice instalacja urządzeń odbywać się będzie w miejscowościach według kolejności losowanej w dniu 12 października.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L od km 0+582 do km 0+782 w miejscowości Suchodoły

Planowana inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L od km 0+582 do km 0+782 w miejscowości Suchodoły” będzie współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

            Zadanie będzie wykonane na odcinku drogi gminnej nr 109621L od długości
0,200 km (od km 0+582 do km 0+782) położonej w wąwozie lessowym w miejscowości Suchodoły na działce o nr ewid. 2745. Ze względu na wieloletnią eksploatację drogi oraz niekorzystne działanie warunków atmosferycznych stan nawierzchni uległ znacznemu uszkodzeniu, czyniąc drogę okresowo trudno przejezdną szczególnie w porach deszczowych. Obecny stan nawierzchni w pewnym stopniu powoduje zwiększoną awaryjność sprzętu rolniczego oraz zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.   

            W celu poprawy przejezdności drogi zaplanowana jest inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L”, w ramach której wykonane zostaną prace:

- wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych 0,200 km,

- wykonanie profilowania istniejącej przebudowy z kruszywa łamanego, wykonywane mechanicznie (dł. 200m i szer. 4,7 m) 940m²,

- mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie – 6 cm grubości po zagęszczeniu (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dola o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm (dł. 200m i szer. 4,7 m) 940m²,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm (dł. 200 m szer. 4,5 m) 900m²

- ręczne plantowanie poboczy 200m (0,5 m + 0,5 m).

             Całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na: 125.572,18 zł, natomiast dofinansowanie jakie Gmina Fajsławice otrzymała ze środków MSWiA wynosi 80% kwoty całkowitej zadania, tj. 95.765,00 zł, a kwota 29.807,18 zł to wartość jaką dokłada Gmina Fajsławice.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd