Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
404
Zakładek:
2
Odsłon artykułów:
376536

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXV sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 19 grudnia 2016r. (poniedziałek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach Komisji Rady.
 5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020,

- uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017,

- zmiany w budżecie Gminy na rok 2016,

- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019,

- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fajsławice na lata 2017-2021 ,

- zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Fajsławice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

8 Doradztwo energetyczne- prezentacja UMWL w ramach realizacji projektu ,,Ogólnopolski system wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”- Monika Mulier- Gogół.

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Fajsławice z dnia 25 listopada 2016r.

zwołuję

XXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 28 listopada 2016r. ( poniedziałek) na godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję porządek obrad nadzwyczajnej sesji rady Gminy Fajsławice:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach i nadania jej statutu.
 4. Zakończenie obrad

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                (-) Andrzej Wójcik

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Fajsławice z dnia 18 listopada 2016r.

zwołuję

XXIII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 21 listopada (poniedziałek) na godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fajsławice:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

DMC Firewall is a Joomla Security extension!