Aktualności

IV Forum Kobiet Aktywnych

1 lipca br. kobiety z Gminnego Koła Aktywnych Kobiet uczestniczyły w IV Forum Kobiet Aktywnych w Sawinie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans ,,Bona Fides”, Wójta Gminy Sawin, oraz Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin. Patronat Honorowy objęła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska.

Czytaj więcej: IV Forum Kobiet Aktywnych

Wyprawka szkolna 2012/2013

O G Ł O S Z E N I E   W Ó J T A G M I N Y   F A J S Ł A W I C E

Wójt Gminy Fajsławice informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego Wyprawka Szkolna 2012/2013

Termin składania wniosków - do 05 września 2012

Informacje szczegółowe „Wyprawka szkolna” w 2012.

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2012/2013

XXI sesja rady

Fajsławice, 20-06-2012r

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

26 czerwca 2012 r na godz. 14.00 XXI sesję Rady Gminy Fajsławice.

Obrady odbędą się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Fajsławice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

- przystąpienia Gminy Fajsławice do współpracy i podpisania umowy partnerskiej z Powiatem Krasnostawskim oraz gminami Łopiennik Górny, Piaski, Zakrzew w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwa „Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew”

- wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat lokalu użytkowego położonego w miejscowości Fajsławice stanowiącego mienie komunalne gminy

-w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siedliskach Drugich wchodzących w skład Zespołu Szkół

- zmian w budżecie gminy,

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                                     (-) Andrzej WójcikPółkolonie dla dzieci

OGŁOSZENIE

 Serdecznie zapraszamy dzieci rolników na półkolonie letnie, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Boniewie w terminach:

- I turnus od 9 do 20 lipca 2012

- II turnus od 23 lipca do 3 sierpnia 2012.        

Uczestnicy kolonii to dzieci w wieku 6-16 lat.

Czas trwania półkolonii - 10 dni.

Odpłatność uczestników wynosi 50 zł.

W ramach półkolonii zapewniamy:

- mini wyprawkę szkolną,

- 2 posiłki (w tym obiad),

- organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.).

Zapisy prowadzone są w Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie (tel. 81 585 3014) oraz w Urzędzie Gminy Fajsławice (tel. 81 585 3054) do dnia 29 czerwca 2012r. na I turnus, zaś do dnia 11 lipca 2012r. na II turnus.

 

                                                                                            Karolina Kulbaka

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd