Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
478
Odsłon artykułów:
634806

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W SIEDLISKACH DRUGICH

Trwają prace nad budową siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich. Projekt jest realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”
i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Utworzenie siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich ma na celu udostępnienie mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Siłownia powstanie na działce nr ew. 1230/5 (teren przy szkole).

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 59 874,14 zł             

Wartość uzyskanego dofinansowania: 38 097 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji).

 Obiekt będzie ogólnodostępny i bezpłatny. Powierzchnia będzie wynosić 236m², całość będzie wyłożona kostką brukową. Zamontowane zostaną urządzenia odpowiednie dla siłowni zewnętrznej tj.:

Nr stanowiska

Rodzaj elementu wyposażenia

Ilość w szt.

1

Biegacz

1

2

Rowerek

1

3

Twister + Wahadło

1

4

Wioślarz

1

5

Twister potrójny

1

6

Biegacz (orbit rek)

1

7

Sztanga w leżeniu

1

8

Narciarz

1

9

Motyl + Motyl w rewersie

1

10

Prasa nożna + Prasa nożna

1

11

Prostowanie pleców i poręcze

1

12

Wyciąg górny i wyciąg dolny

1

13

Ławka

1

14

Tablica regulamin

1

15

Kosz na śmieci

1

16

Stojak na rowery

1

Planowany czas zakończenia prac nad budową - 21 września 2017 r. Otwarcie 22 września 2017 r.

Złote Gody

W piątek 8 września w Urzędzie Gminy Fajsławice odbyły się uroczyste obchody 50 rocznicy pożycia małżeńskiego tzw. Złote Gody, przygotowane przez Panią Alfredę Adamiak.

Na uroczystość zaproszeni zostali:

- Państwo Stefania i Jerzy Kasprzak zam. Ignasin

- Państwo Maria i Bohdan Król zam. Fajsławice
- Państwo Stanisława i Tadeusz Mańko zam. Siedliska Drugie

 57 – lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:

- Państwo Bronisława i Władysław Startek zam. Fajsławice

W tym roku 50 rocznicę ślubu obchodzili także państwo Alfreda i Roman Lipa zam. Siedliska Pierwsze oraz Maria i Edward Bartniccy zam. Ignasin. Niestety nie wszyscy mogli uczestniczyć w uroczystości. 

P1060165

Wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonali w imieniu Starosty Pani Ewelina Rudy – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, oraz Wójt Gminy Fajsławice Pan Tadeusz Chruściel. W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele samorządu gminy, w tym: Pan Grzegorz Lipa – doradca Wójta Gminy Fajsławice, Pan Andrzej Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice, oraz Pan Marian Bogusz – Dyrektor Szkoły Podstawowej

P1060181
w Siedliskach Drugich. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Uroczystości uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach Drugich.

Oficjalna uroczystość zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem, oraz poczęstunkiem.

P1060211

            Ze swojej strony życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości przez kolejne lata i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.

Komunikat w sprawie wystąpienia przymrozków wiosennych

                W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), ogłosił stawki i terminy składania wniosków pomocy dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.

Prawo do składania wniosków mają producenci rolni u których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni tej uprawy w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych.

Stawki pomocy wynoszą:

  1. 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
  2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Wnioski o pomoc należy składać od 13.09.2017 r. do 27.09.2017 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

Powyższa pomoc będzie udzielana:

- w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,

- poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!