Aktualności

Oddaj głos na swoją bibliotekę

71e09d 6f12fd81f2cd49c1866956ebde84fa97

Gminna Biblioteka w Fajsławicach zgłosiła się do akcji organizowanej przez producenta produktów KINDER.

Pierwsze 50 bibliotek, które otrzyma największą ilość głosów, może wygrać książki o wartości 5000 PLN, kolejne 250 bibliotek wygra ksążki o wartości 300 PLN.

Zachęcamy do rejestracji i głosowania każdego dnia.

Poniżej link do strony, na której można oddać głos.

https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glosowanie

 

Mali cukiernicy

Jak się okazuje Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie to idealne miejsce  na edukację najmłodszych dzieci. Przekonali się o tym uczniowie I-szych klas Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach.

Czytaj więcej: Mali cukiernicy

Kobieta Gospodarna Wyjątkowa

W niedzielne popołudnie 29 września 2019r., w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się I Wojewódzki Konkurs Kobieta Gospodarna Wyjątkowa. Ideą konkursu było ukazanie potencjału i znaczącej roli kobiet polskiej wsi, a także prezentacja sekretów kulinarnych oraz sztuki ludowej.

Czytaj więcej: Kobieta Gospodarna Wyjątkowa

Złote Gody 2019

Dnia 28 września 2019r. w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie, odbyła się uroczystość Złotych Godów. W gminie Fajsławice ten piękny jubileusz obchodziło 8 par, które wytrwało w swej miłości 50 lat. Pół wieku pożycia małżeńskiego symbolizuje trwałą miłość i wierność, jest także powodem do radości i dumy, gdyż nielicznym dane jest osiągnąć taki staż małżeński.

Czytaj więcej: Złote Gody 2019

Ogłoszenie

pck

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że

NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINÓW WYDAWANIA PACZEK  Z PCK

 

PIERWSZE WYDAWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH NASTĄPI W

STYCZNIU 2020 r.

O DOKŁADNYCH DATACH TUEJSZY OPS BĘDZIE INFORMOWAŁ W KOLEJNYCH

OGŁOSZENIACH

Informacja

dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informuję, iż pierwsze spotkanie obwodowych komisji wyborczych, powołanych Postanowieniem Nr 264/2019 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Fajsławice, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fajsławice (I piętro).

Podczas spotkania, komisje dokonają wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji oraz zostaną przeszkolone w zakresie obowiązków podczas wyborów.

Obecność członków komisji na spotkaniu jest obowiązkowa.

    /-/Jacek Kęcik

     Sekretarz Gminy Fajsławice

PIECE NA BIOMASĘ (PELLET) O MOCY 20 kW Z DOFINANSOWANIEM uzupełniający nabór zgłoszeń tylko do dnia 26.09.2019r. do godz. 15.30!

W związku z opracowywanym projektem polegającym na montażu instalacji/mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby gospodarstw domowych Gmina Fajsławice ogłasza uzupełniający nabór WYŁĄCZNIE na piece na biomasę (pellet) o mocy 20kW.

Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zgłoszenia na potrzeby jednego budynku mieszkalnego. W związku z tym osoby, które złożyły deklaracje na kolektory słoneczne, pompy ciepła lub instalacje fotowoltaiczne w ramach naboru prowadzonego w dniach 28.08.2019-03.09.2019r. nie mogą złożyć deklaracji na piec na biomasę.

 

Przewidywany termin montażu pieców na biomasę to 2021 rok.

 

Przykładowe SZACUNKOWE koszty wykonania instalacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj instalacji

SZACOWANA wartość netto

SZACOWANA wartość brutto

SZACOWANY wkład własny mieszkańca

Kocioł na biomasę

20 kW

16 000,00 zł

17 280,00 zł

8 480,00 zł

UWAGA! Wysokość partycypacji uczestnika w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy przez Gminę Fajsławice. Natomiast ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK.

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Fajsławice wyłącznie w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE.

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami wszystkich właścicieli nieruchomości:

 

Deklaracje niekompletne lub złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub złożone poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników są dostępne na naszej stronie internetowej www.fajslawice.eu oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:

w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice

w terminie od 24 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

UWAGA! Kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu.

Our website is protected by DMC Firewall!