Aktualności

Dotyczy projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”

Gmina Fajsławice informuje, że w związku z pismem Ministra Rozwoju z dnia 30 października 2017 r. znak DKF-IV.7517.142.2017.DK, obowiązana jest naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług (VAT) od środków z dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej, a koszty te muszą pokryć uczestnicy projektu.

Koszty instalacji i wartość udziału mieszkańca uwzględniające podatek VAT od dotacji z UE oraz koszty instalacji ustalone w procedurze przetargowej przedstawia poniższa tabela.

Informujemy również, że każdy z uczestników projektu otrzyma pismo w tej sprawie wraz z aneksem do umowy wewnątrzprojektowej dotyczącym zmian opisanych powyżej. Pisma będą rozsyłane systematycznie zgodnie z kolejnością montażu instalacji wylosowaną przez Radę Gminy Fajsławice.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i dokonanie dopłat właściwych dla wybranego rodzaju instalacji w terminie wskazanym w piśmie.

RODZAJ INSTALACJI

ŁĄCZNE KOSZTY INSTALACJI
(koszty po przetargu z uwzględnieniem VAT od dofinansowania)

DOFINANSOWANIE

+ WKŁAD GMINY

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNIKA

WPŁATA DOTYCZCZSOWA

DOPŁATA

Zestaw 2 paneli solarnych z zasobnikiem 300 l - montaż na dachu lub ścianie (VAT 8%)

10 367,72 zł

8 161,02 zł

2 206,70 zł

2 090,50 zł

116,20 zł

Zestaw 2 paneli solarnych z zasobnikiem 300 l - montaż na gruncie (VAT 23%)

12 857,20 zł

9 294,50 zł

3 562,70 zł

2 380,85 zł

1 181,85 zł

Zestaw 3 paneli solarnych z zasobnikiem 400 l - montaż na dachu lub ścianie (VAT 8%)

12 043,80 zł

9 501,30 zł

2 542,50 zł

2 289,76 zł

252,74 zł

Zestaw 3 paneli solarnych z zasobnikiem 400 l - montaż na gruncie (VAT 23%)

14 938,43 zł

10 820,93 zł

4 117,50 zł

2 607,78 zł

1 509,72 zł

Pompa ciepła z zasobnikiem 300 l

(VAT 8%)

9 389,04 zł

6 918,97 zł

2 470,07 zł

1 362,69 zł

1 107,38 zł

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd