Aktualności

Warsztaty kulinarne

Dnia 4 marca 2019r. w remizie OSP w Woli Idzikowskiej z inicjatywy  Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Fajsławicach Pani Anny Wójcik odbyły się warsztaty kulinarne, w których wzięło udział 35 mieszkanek naszej gminy. Warsztaty prowadziły nauczycielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie Katarzyna Oleszczuk i Agnieszka Pawlas, które podzieliły się z uczestniczkami swoją kulinarną wiedzą i doświadczeniem. Nasze panie pod okiem instruktorek przygotowały wiele różnorodnych przekąsek i potraw, które nie tylko pięknie wyglądały, ale i pysznie smakowały. Efekty wspólnych działań można zobaczyć na zdjęciach.

A. Granat

Czytaj więcej: Warsztaty kulinarne

VIII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2019 03 04 10h37m48s572

Dnia 1 marca 2019r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Fajsławice.

W przerwie obrad odbyło się szkolenie dotyczące spraw BHP na stanowisku pracy, które poprowadził inspektor Ryszard Król z Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie, oraz inspektor Tomasz Abramczyk z Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy przedstawili zebranym zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń objętych dozorem technicznym, a także dotyczące zagrożeń wypadkowych wynikających z rolników podczas pracy w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej: VIII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

Fajsławice na podium „Festiwalu Pączka i Faworka”

Dnia 28 lutego 2019r. w Siennicy Nadolnej odbyła się siódma edycja „Festiwalu Pączka i Faworka” organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw Plus” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej. W spotkaniu uczestniczyły władze powiatu, miasta Krasnystaw i delegacje gmin z powiatu krasnostawskiego.

Czytaj więcej: Fajsławice na podium „Festiwalu Pączka i Faworka”

VII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2019 02 28 21h44m41s173

Dnia 27 lutego odbyła się VII sesja Rady Gminy Fajsławice. Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili informacje dotyczące ich bieżącej pracy. Zastępca wójta Mieczysław Paluch zapoznał zebranych z informacją dotyczącą wydatków związanych z  wypłatą nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających za 2018 rok.

Czytaj więcej: VII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

Zaproszenie

Dnia 1 marca 2019r. o godzinie 10:15 w świetlicy wiejskiej Urzędu Gminy Fajsławice odbędzie się szkolenie dotyczące spraw BHP na stanowisku pracy. Szkolenie poprowadzi inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Tomasz Abramczyk i inspektor Ryszard Król z Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie. Zaproszenie kierujemy do wszystkich mieszkańców gminy Fajsławice, w szczególności rolników.

A. Granat

Informacja

Dnia 1 marca (piątek) 2019r. wnioski o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Stanu Cywilnego gminy Fajsławice będą przyjmowane tylko do godziny 11:30.

Od godziny 12:00 tego dnia nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych, w związku z uruchomieniem procesu wdrażania nowych e-dowodów, dlatego też nie będzie możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty a także wydania już spersonalizowanego dowodu.

Wnioski o nowe elektroniczne dowody osobiste wyposażone w warstwę elektroniczną będzie można składać od 4 marca 2019r. w Urzędzie Stanu Cywilnego gminy Fajsławice.

A. Granat

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).


zwołuję
VIII sesję Rady Gminy Fajsławice
na 1 marca 2019 roku (piątek) o godz. 10.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje o pracach komisji rady.
4. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:


    a. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Fajsławice na lata 2019-2021
    b. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Fajsławice na lata 2019 – 2022
    c. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice, realizujących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo
    d. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice
   e. w sprawie uchwalenia Regulaminu Centrum promocji produktu lokalnego–targowiska gminnego w Fajsławicach „Mój Rynek”, zlokalizowanego w miejscowości Boniewo
     f. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice.


7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd