Aktualności

Nasz ogród

Z ogromną  przyjemnością informuje, że rosną już zioła i kwiaty w  ogródku zielarskim przy szkole w Boniewie. Wytyczono działki i alejki, zasiano i zasadzono zioła i kwiaty. Obecnie będziemy wykonywać obrzeża i zasypywać alejki żwirem. Do ukończenia prac zostanie nam wykonanie płotków drewnianych , ogrodzenie ogródka i posadowienie ławek.

   Pragnę podziękować  mieszkankom Ignasina, kobietom GKAK, młodzieży i strażakom za zaangażowanie w prace przy ogródku, dostarczenie nasion i sadzonek , szczególne słowa kieruję do Firmy Legutko , która dostarczyła bezpłatnie nasiona i sadzonki ziół .

  Myślę, że razem zrobimy więcej To od nas zależy  jak będzie wyglądać nasze wspólne dzieło.

Miło mi poinformować ,że Firmy Zielarskie również wspierają nasze działania za co również im dziękuje.

 Apeluję do mieszkańców jeżeli mają w ogródkach sadzonki kwiatów którymi mogą się podzielić to z chęcią je przyjmiemy i wysadzimy na rabaty.

Myślę ,że promowanie gminy pod względem zielarskim będzie korzyścią dla nas wszystkich.

P1040028

Feliksa Gorzkowska prac.Kultury

NAGRODA za hasło o Zupie

     W ramach promocji produktów tradycyjnych pragniemy poinformować ,że Kurier Lubelski we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie organizują konkurs ”Odpowiedz na pytania wygraj kosz”

 W dniach 2 – 8 czerwca br.w konkursie będzie prezentowana „Zupa Chłopska Fajsławicka”. Konkurs polega na ułożeniu najciekawszych odpowiedzi na zadane pytania konkursowe umieszczone w artykułach redakcyjnych na www.kurierlubelski.pl oraz w formie reklamowej „to player” .

Pytanie konkursowe  dotyczące naszej zupy będzie prezentowane przez tydzień 2-8 czerwca 2014.

Zgłoszenie odpowiedzi w Konkursie odbywać się będzie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści należy wpisać :odpowiedź na pytanie, dane osobowe autora, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Odpowiedzi należy wysyłać od dnia 2 czerwca do 8 czerwca.

  Liczymy ,że mieszkańcy gminy wezmą udział w konkursie i zgarną nagrodę.

Więcej: Konkurs kulinarny

    Zachęcamy do udziału w Konkursie.

3

Trzymajmy kciuki

Gminne Koło Aktywnych Kobiet w Fajsławicach wzięło udział w konkursie Festiwalu Piosenki Ranczerskiej w ramach kategorii „Zdjęcia ukazujące najpiękniejsze miejsce w mojej wsi- to co kocham a nie umiem tego nazwać „  organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przekazane zdjęcia na możliwych 30pkt uzyskały 28 pkt i zakwalifikowały się do półfinału , który odbywać się będzie w dniu 13 czerwca w miejscowości Przysiek k.Torunia.

2

1

OGŁOSZENIE

Z POWODU WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ UDZIAŁU JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY FAJSŁAWICE W USUWANIU SKUTKÓW NAWAŁNIC, ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE PLANOWANE NA DZIEŃ 18 MAJA 2014 R. NIE ODBĘDĄ SIĘ.

DZIEŃ INWALIDY W FAJSŁAWICACH

11 maja 2014 r. w remizie OSP w Suchodołach odbyły się gminne obchody Światowego Dnia Inwalidy. Na przygotowane z tej okazji uroczystości przybyło kilkadziesiąt członków Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Fajsławic z przewodniczącym – Panem Adamem Słupnym na czele. Zjawiło się też wielu gości, w tym: Pan Waldemar Fedorowicz – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, Pan Janusz Pędzisz – członek Zarządu powiatu krasnostawskiego, Pan Waldemar Dąbski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Fajsławice, Pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, aspirant Marzena Skiba – Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz Pani Krukowska – Gorgoń z zaprzyjaźnionego oddziału Związku z Włodawy.

Obchody rozpoczęły się od prezentacji filmu dotyczącego bezpieczeństwa na drodze, którą przedstawiła Pani Marzena Skiba. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za zaproszenie oraz podziękowali za dotychczasową owocną współpracę z przedstawicielami Związku.


Na zakończenie części oficjalnej Pan Adam Słupny – Przewodniczący Oddziału przedstawił przybyłym informację z działalności Związku na terenie Gminy Fajsławice oraz przybliżył historię i cele obchodów Dnia Inwalidy. Po jego wystąpieniu rozpoczęła się część gastronomiczno – rozrywkowa. Przy muzyce zespołu KOMPASS nasi seniorzy bawili się do późnego wieczoru.

imprezaimpreza 2PS.

IKONNIK Z FAJSŁAWIC

 

 Podczas obchodów Dnia Inwalidy wszyscy przybyli mogli podziwiać piękne ikony wykonane przez Pana Kazimierza Szewczaka. Ten ikonnik z Fajsławic tworzy prace od jakiegoś czasu. Jak twierdzi przeszedł profesjonalne szkolenie w tym zakresie i wszystkie obrazy wykonuje zgodnie ze sztuką. Ikony tworzy temperą na uprzednio specjalnie zaimpregnowanej desce. Do chwili obecnej namalował już kilkadziesiąt prac, które będzie można podziwiać w czerwcu na wystawie zorganizowanej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie.     

ikona 1ikona 2ikona 4k. szewczak

Panie Kazimierzu trzymamy za Pana kciuki!

                                                                                                                                           Red.

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy

 

RG.0002.09.2014                                                                                Fajsławice 8 maja 2014 r.

 

 

                                              

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

XLII sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek 23 maja 2014 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Fajsławice.

8.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2013 r.

9.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Fajsławice.

10.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi w 2013r.

11.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r

a)      dyskusja

b)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2013 rok.

c)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fajsławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 12.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

-  w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice. (dot. działki nr 1882 w Suchodołach);

 -  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice (dot. działki nr 1882 w Suchodołach);

- w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 1882 w Suchodołach;

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Fajsławice;

- w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Fajsławicach;

- w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Siedliskach Drugich.

 13.  Wolne wnioski.

14.   Zakończenie obrad.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik


Projekty uchwał:

- w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzernia sprawozdania finansowego

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

- pozostałe

Our website is protected by DMC Firewall!