Aktualności

Zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie Nr DCH-712-44/2/1/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. zapraszam na I sesję Rady Gminy Fajsławice VII kadencji, która odbędzie się 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek), o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fajsławice.

Porządek sesji będzie następujący:

  1. 1)Otwarcie sesji.
  2. 2)Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach.
  3. 3)Ślubowanie radnych.
  4. 4)Wybór przewodniczącego Rady Gminy Fajsławice.
  5. 5)Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fajsławice.
  6. 6)Złożenie przez Wójta Gminy informacji o stanie budżetu i innych ważnych sprawach dla gminy.
  7. 7)Interpelacje i zapytania radnych.
  8. 8)Wolne wnioski.
  9. 9)Zakończenie sesji.

 

SEKRETARZ GMINY

       /-/ Jacek Kęcik

Kolejna wizyta w Centrum

Dnia 21 listopada 2014 r. Centrum Edukacji Zielarskiej przy Szkole Podstawowej w Boniewie Ignasinie  odwiedziła kolejna już wycieczka grupy szkoleniowej z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego          w Końskowoli.

W skład grupy wchodziło 25 osób, które zapoznało się z funkcjonowaniem Centrum, zwiedziło ogródek ziołowy oraz uczestniczyło w degustacji potraw regionalnych.

Wszyscy bardzo pozytywnie ocenili działalność Centrum i zapowiedzieli kolejną wizytę.

Oby więcej takich wycieczek!

 

                                                                                              Mariola Wilk


dscn1284dscn1283dscn1284dscn1289dscn1293dscn2105

Warsztaty w Boniewie

W dniu 19 listopada 2014r. w Centrum Edukacji Zielarskiej przy szkole Podstawowej w Boniewie odbyły się warsztaty zielarskie zorganizowane dla uczniów III klasy Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach oraz warsztaty robienia mydełek ziołowych dla dzieci ze szkoły w Boniewie. W spotkaniu wzięła również udział TVP Regionalna, która nagrywała program telewizyjny dotyczący działalności centrum.

Emisja programu odbędzie się za dwa tygodnie o godz. 16.30 w Telewizji Regionalnej.


                                                                                                                         Zachęcamy do obejrzenia!

                                                                                                                                       Mariola Wilk


dscn2042dscn2077

dscn2050dscn2052dscn2053dscn2058dscn2077dscn2083dscn2097

Laury promocyjne

W dniu 13 listopada 2014r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 odbyła się ,,Gala Produktów Regionalnych”. W uroczystości udział wzięli:

Pan Sławomir Sosnowski- Marszałek Województwa Lubelskiego

Pan Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski

Pan Tomasz Pękalski- Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Pan Grzegorz Kapusta- Radny Sejmiku Województwa

Pan Sławomir Struski- dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL.

Czytaj więcej: Laury promocyjne

Uroczysta Sesja

UROCZYSTA SESJA

 

W dniu 4 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy w Fajsławicach odbyła się uroczysta 47 ostatnia Sesja obecnej kadencji Rady Gminy Fajsławice.

dscn1963

Sesja miał uroczysty charakter i jej celem było podsumowanie mijającej kadencji Rady. Obrady były połączone z otwarciem nowego mostu i zakończeniem przebudowy drogi powiatowej nr 21162 relacji Suchodoły-Gardzienice. Podczas Sesji zostały wręczone również podziękowania dla radnych.

 

dscn1906dscn1907

dscn1909dscn1909

W spotkaniu uczestniczyli Radni Rady Gminy Fajsławice, sołtysi wsi oraz zaproszeni goście, w tym m.in.:

Pan Janusz Szpak-Starosta Krasnostawski

Pan Henryk Czerniej- Wicestarosta

Pan Marek Piwko oraz Pan Janusz Pędzisz- członkowie Zarządu Powiatu

Pani Anna Wojtaszek-Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Pan Piotr Banach- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Ks. Tomasz  Skałecki –wikariusz parafii Fajsławice

Pan Dariusz Pylak- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Pan Andrzej Kowalski- Komendant Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

Pan Krzysztof Haładyj- dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

Pan Włodzimierz Ciołek- Kierownik placówki terenowej KRUS w Piaskach

 dscn1925dscn1934

dscn1946dscn1962

Po skończonej sesji Radni oraz zaproszeni goście udali się do miejscowości Suchodoły, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie obiektu mostowego oraz dokonano przecięcia wstęgi.

                                                                                  

                                                                                                          Mariola Wilk

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że przyjmuje wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Więcej informacji pod adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach oraz pod numerem telefonu (81)5853065.

OPS

Informacja wybory

INFORMACJA

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 4 listopada 2014r

 

  Stosownie do art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2011r z późniejszymi zmianami) informuje ,że na terenie gminy Fajsławice miejscem przeznaczonym na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych jest tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Fajsławice oraz tablice informacyjne w sołectwach.

Plakaty Komitetów Wyborczych mogą być umieszczane bezpłatnie na słupie informacyjnym  przy sklepie  „Jedynka „ w Fajsławicach.

Plakaty Komitetów Wyborczych mogą być również umieszczane w innych miejscach po uprzednim uzyskaniu zgody od właścicieli posesji.

 

                                                            Wójt Gminy

/-/Tadeusz Chruściel

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!