Aktualności

Urząd otwarty dla interesantów

Informujemy, że od 25 maja 2020r. (poniedziałek) Urząd Gminy Fajsławice będzie otwarty dla interesantów. Przywrócenie bezpośredniej obsługi obywateli wynika z rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r.

Jednocześnie prosimy wszystkich załatwiających swoje sprawy w urzędzie o zachowanie wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z nadal istniejącą pandemią koronawirusa tj. dezynfekcji rąk, odległości dwóch metrów,  używania maseczek ochronnych.

Ponadto dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

                                                                               Zapraszamy

 

Ogłoszenie

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Oddział Zamiejscowy w Fajsławicach ponownie przyjmuje interesantów.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia wszelkie sprawy będą załatwiane tylko po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Tel. 81 58 – 53 - 061

Wydział czynny:

Poniedziałki 8:00 – 16:00

Czwartki 7:30 – 15:30

(wejście od boiska)

TARGOWISKO GMINNE W FAJSŁAWICACH ,,MÓJ RYNEK W BONIEWIE” - OD 4 CZERWCA 2020R.

domek Targ

Gmina Fajsławice podjęła decyzję o zmianie miejsca targowiska z placu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Fajsławicach na Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Boniewie. Do zagospodarowania będzie 7 wiat targowych o wymiarach 11,04 x 5,52 m oraz 5 domków handlowych o wymiarach 2 x 3 m, znajdujących się na 900-set metrowym placu utwardzonym kostka brukową.

 Inwestycja, którą Gmina Fajsławice zrealizowała razem z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie w ramach  PROW na lata 2014-2020 została stworzona z myślą o jak najlepszych, bezpiecznych i nowoczesnych warunkach targowych dla rolników, przedsiębiorców i producentów sprzedających swoje produkty i towary oraz kupujących.

Czytaj więcej: TARGOWISKO GMINNE W FAJSŁAWICACH ,,MÓJ RYNEK W BONIEWIE” - OD 4 CZERWCA 2020R. 

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Informuję, że w dniach od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Lubelski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice

Miło nam poinformować, że złożony w 2019r. przez Gminę Fajsławice projekt w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-06- 0064/19 Oś Priorytetowa 4: ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie.

Dziś podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, którego wartość wynosi 3 836 007,12zł. Gmina Fajsławice otrzyma dofinansowanie w kwocie do 2 288 558,28zł .

Czytaj więcej: Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonania inwestycji „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce- etap I”

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania inwestycji „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce- etap I”
Operacja pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”.

Treść ogłoszenia wraz załącznikami

Zestawy ochronne rozdane

W dniach od 28 do 30 kwietnia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach wydawał paczki żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Z uwagi na stan epidemii pracownicy pomocy społecznej zachowali obowiązujące obostrzenia i środki bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Zestawy ochronne rozdane

XX Sesja Rady Gminy Fajsławice

vlcsnap 2020 05 11 07h53m19s961

Dnia 7 maja 2020r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice  odbyła się XX Sesja Rady Gminy Fajsławice. To pierwsza sesja od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa. Decyzja o jej zorganizowaniu podyktowana była koniecznością podjęcia uchwał, umożliwiających dalsze działania inwestycyjne. Z uwagi na bezpieczeństwo radnych i urzędników zastosowano wszelkie środki ostrożności – zachowanie obowiązujących odstępów czy ochronne maseczki.

Czytaj więcej: XX Sesja Rady Gminy Fajsławice

Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Fajsławice

Gmina Fajsławice znalazła się wśród pięciu samorządów z powiatu Krasnostawskiego, które otrzymają dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań związanych z remontem i przebudową dróg gminnych. Dzięki dotacji samorząd będzie mógł zrealizować dwa zaplanowane wcześniej zadania.

Czytaj więcej: Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Fajsławice

DMC Firewall is a Joomla Security extension!