Aktualności

ZMW Z FAJSŁAWIC W PÓŁFINALE PIOSENKI RANCZERSKIEJ

14 maja w Parzęczewie k. Łodzi odbył się casting do Festiwalu Piosenki Ranczerskiej ,,Wilkowyjce”.

Idea Festiwalu narodziła się w marcu 2012 r. Twórcą i Dyrektorem Wilkowyjców jest Piotr Pręgowski – aktor, który w serialu ,,Ranczo” wciela się w rolę Pietrka.

W castingu wzięły udział grupy z województw łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego,  lubelskiego, lubuskiego, pomorskiego.

Przedstawiciele naszej gminy startowali w dwóch kategoriach: Piosenka na temat Wilkowyj,  oraz Scenka/żart na temat działań PROW na lata 2007-2013. W obydwu kategoriach poradzili sobie świetnie i zakwalifikowali się do półfinału, który odbędzie się 9 czerwca w Baranowie k. Kępna.

Trzymamy kciuki i życzymy dostania się do finału, który będzie mieć miejsce 28 czerwca w miejscowości Kikół k. Lipna.

 • Image1
 • Image10
 • Image11
 • Image13
 • Image18
 • Image19
 • Image2
 • Image20
 • Image21
 • Image22
 • Image23
 • Image26
 • Image4
 • Image5
 • Image6
 • Image9

Simple Image Gallery Extended

47 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

W dniu 12 maja 2013r w Żółkiewce odbyły się eliminacje rejonowe z powiatu łęczyńskiego, krasnostawskiego i świdnickiego do udziału w 47 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Gminę naszą reprezentował zespół śpiewaczy „Siedliszczanki”.

Zespół zaprezentował trzy utwory 1.Do ciebie Kasieńko 2. Wysyłały siostry brata. 3. Na suchej topoli ptaszek główkę zwiesił, które dały mu przepustkę na eliminacje wojewódzkie , które odbędą się w dniu 2 czerwca 2013r w skansenie w Lublinie.

Trzymamy za nich kciuki

 • P1000303
 • P1000304
 • P1000305

Simple Image Gallery Extended

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE ogłasza PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

 

Lp.

Położenie

Nieruchomości

Nr działki/

Nr KW

Powierzchnia

działki w m2

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

Wadium

1

Suchodoły

1796

KW 54293

1300

Zabudowa zagrodowa

60.000

3.000 zł

2

Ksawerówka

84/1

KW ZA1K/00052818/0

1300

Budownictwo usługowe–usługi kultury

30.000

1.500 zł

Czytaj więcej: WÓJT GMINY FAJSŁAWICE ogłasza PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości gruntowych...

Konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR ogłoszony

Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.csr.parp.gov.pl w zakładce „Konkurs dla MŚP”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami oraz do składania wniosków. Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.04.2013 r. do 20.05.2013 r. do godz. 16:30.

a1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Wójt Gminy Fajsławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 

Lp.

 

Numer ewidencyjny nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

Numer

księgi wieczystej

 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

 

Cena nieruchomości

 

 

 

1.

 

 

 

1796

 

 

 

0,13ha

 

 

 

KW 54293

Działka położona jest w Suchodołach, w centrum wsi, przy skrzyżowaniu dróg. Teren lekko falisty. Zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 51,68m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi; ogrodzona jest metalową siatką. Dojazd do działki dobry. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna i woda.

 

 

 

Zabudowa zagrodowa

 

 

 

60.000 zł

 

 

 

2.

 

 

 

84/1

 

 

 

0,13ha

 

KW ZA1K/00052818/0

Działka położona jest w Ksawerówce, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie płaskim. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa. Działka zabudowa murowanym budynkiem parterowym z częściowym poddaszem użytkowym po b. szkole podstawowej o ogólnej pow. użytkowej 120,35m i budynkiem drewnianym, parterowym po b. zlewni mleka o pow. użytkowej 40,56m2. W budynku jest instalacja elektryczna.

 

 

Budownictwo usługowe - usługi kultury

 

 

 

30.000 zł

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Gminy Fajsławice.

 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                                         /-/Tadeusz Chruściel

 Fajsławice, 8 kwietnia 2013 r.

 Sporządził: Jacek Kęcik

UWAGA!!! ZMIANA W „ŚMIECIACH”

W związku z wprowadzoną przez polski parlament zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru śmieci.

Oto podstawowe zmiany, na które należy zwrócić uwagę:

1. Za zbiórkę odpadów odpowiadać będzie Gmina, która m.in. będzie zbierać od mieszkańców opłaty za wywóz śmieci.

 2. W terminie do 31 marca 2013 roku należy rozwiązać dotychczasowe umowy na wywóz śmieci.

Wzór wypowiedzenia umowy z firmą EKO-KRAS                     i Zakładem Transportu Komunalnego z Dysa jest do pobrania w Urzędzie Gminy Fajsławice.

3. W terminie do 31 maja 2013 roku mieszkańcy mają obowiązek złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Fajsławice, na podstawie której prowadzony będzie odbiór śmieci.

W deklaracji należy określić ile osób zamieszkuje daną nieruchomość i czy śmieci będą segregowane, czy też nie. 

Wzór deklaracji rozniosą sołtysi, będzie również do pobrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy www.fajslawice.eu

4. Według nowych zasad opłata za odbiór śmieci będzie uzależniona od liczy osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosić będzie:

- za odbiór śmieci niesegregowanych  14 zł od osoby miesięcznie,

- za odbiór śmieci segregowanych od jednego do czterech mieszkańców włącznie - 5 zł miesięcznie za osobę, zaś od piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość  2,50 zł za osobę miesięcznie.

 Opłata uiszczana będzie raz na kwartał na rachunek Urzędu Gminy.

5. Śmieci segregowane należy zbierać do worków (szkło, papier, plastik, metal, odpady  ulegające biodegradacji), zaś pozostałe do kontenerów lub punktów selektywnej zbiórki.

Szczegółowe informacje zostaną zawarte na stronie internetowej www.fajslawice.eu, ulotce informacyjnej oraz przekazywane będą na zebraniach wiejskich.

Red.

KONWENT WÓJTÓW

18 marca 2013r. w Urzędzie Gminy Fajsławice odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Krasnostawskiego. Gościem specjalnym tego spotkania był Tadeusz Sławecki – Wiceminister Edukacji Narodowej. Konwent zaszczycili również Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski i Czesława Waligóra – Kunkiewicz – radca Ministra Edukacji Narodowej odpowiedzialna za podział subwencji oświatowej.P1010621

Czytaj więcej: KONWENT WÓJTÓW

BECIKOWE

Od dnia 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi (tzw. becikowego)  jest uzależnione od kryterium dochodowego, które  wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. By dostać becikowe należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną (potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu); kserokopię dowodów osobistych rodziców; dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (w tym zaświadczenia i oświadczenia: - z urzędu skarbowego lub członków rodziny o dochodzie  za 2011 rok; - członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym podatkiem dochodowym; - o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2011 rok; - nakaz płatniczy lub inny dokument wskazujący na wielkość gospodarstwa domowego za 2011 rok; - odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty w tym także dokumenty potwierdzające wysokość alimentów otrzymywanych.

Czytaj więcej: BECIKOWE

DMC Firewall is a Joomla Security extension!