Aktualności

Harmonogram zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Gminie Fajsławice w dniu 15 września (sobota) 2012 r.

recykling

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że w dniu 15 września 2012 r. (sobota) zostanie przeprowadzona darmowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Fajsławice. Zbiórka będzie zorganizowana przez Polską Korporację Recyklingu Sp. z o.o. -ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO w Lublinie.

W sobotę 15 września będzie można oddać bezpłatnie wszystko co ma podłączenie do prądu, jest zasilane na akumulatory i baterie, np. zużyta lodówka, pralka, telewizor, komputer, drukarka, wiertarka, suszarka, radiomagnetofony, monitory...oraz pozostałe AGD, RTV i IT,

w następujących punktach stacjonarnych:

Fajsławice- plac przy Urzędzie Gminy, 8.00- 17.00- zielony kontener

Siedliska Drugie- plac przy OSP, 8.00- 17.00- zielony kontener

Dodatkowo będzie prowadzona zbiórka objazdowa (Nissan Cabstar LU 2254J- kierowca będzie miał identyfikator Polskiej Korporacji Recyklingu) przez miejscowości Gminy Fajsławice.

Oto szczegółowy wykaz punktów, w których będzie stał nasz samochód oraz proponowany czas zbiórek.

1. Bielecha: 8.00-8.40, punkt przy sklepie

2. Kosnowiec: 9.00- 9.40, punkt u sołtysa

3. Suchodoły: 10.00- 10.40, punkt przy remizie OSP

4. Dziecinin: 11.00-11.40, punkt koło sołtysa- baza SKR-u

5. Wola Idzikowska: 12.00- 12.40, punkt przy remizie OSP

6. Boniewo: 13.20- 14.20, punkt przy sklepie na Boniewie

7. Ignasin: 14.30- 15.00, punkt przy sklepie na Boniewie

8. Ksawerówka: 15.30- 16.00, punkt przy remizie OSP

9. Marysin: 16.10- 16- 40, punkt przy przystanku PKS

Będzie również możliwość uzyskania Karty Przekazania Odpadu w przypadku oddających firm w punktach stacjonarnych. Trzeba to wcześniej zgłosić pracownikowi przy kontenerze.

XIV KONFERENCJA Z CYKLU „ZIELNIK FAJSŁAWICKI”

(Szczególne dni kultury zielarskiej i ekologicznej)

„Odnawialne źródła energii – szansa czy zagrożenie dla lubelskiego zielarstwa”

Lublin - Fajsławice    8 – 9 września 2012 roku

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic (organizator wiodący), przy współpracy: NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych gm. Fajsławice, Wójta i Rady Gminy Fajsławice, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych gminy Fajsławice, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Fajsławicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

 Patronat honorowy:

Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego

Czytaj więcej: XIV KONFERENCJA Z CYKLU „ZIELNIK FAJSŁAWICKI” 

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy dzieci rolników na półkolonie letnie, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Boniewie-Ignasinie w terminie:

30 LIPCA – 10 SIERPNIA 2012

Uczestnicy kolonii to dzieci w wieku 6-16 lat.

Czas trwania półkolonii - 10 dni.

Odpłatność uczestników wynosi 50 zł.

W ramach półkolonii zapewniamy:

- mini wyprawkę szkolną,

- 2 posiłki (w tym obiad),

- organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.).

Zapisy prowadzone są w Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie (tel. 81 585 3014)   oraz w Urzędzie Gminy Fajsławice (tel. 81 585 3054) do dnia 26 lipca 2012r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

 23 lipca 2012 r na godz. 18.00 XXII sesję Rady Gminy Fajsławice.

Obrady odbędą się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7.Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Fajsławice.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia taryfy i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Fajsławice,

- wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXXI/130/09 Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 marca 2009r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Fajsławice dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

- zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Fajsławice na lata 2008-2015”,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015,

- zmian w budżecie na 2012 rok,.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                                     (-) Andrzej Wójcik


Mobilne Punkty Informacyjne

 

page0001

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 W dniu 19 lipca br. (czwatek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Fajsławice

od godziny 9.00 do 14.00, w Urzędzie Gminy - Fajsławice 107

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

Mobilne PunktyMinimiseInformacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

W dniu 19 lipca br. (czwatek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Fajsławice

od godziny 9.00 do 14.00, w Urzędzie Gminy - Fajsławice 107

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Kolejny sukces naszych kobiet

Już po raz drugi odbył się w Sitnie finał konkursu ,,Lubelska wołowina na talerzu”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 30 czerwca br. podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

                Do konkursu stanęły restauracje, zakłady masarskie, producenci wędlin z województwa lubelskiego. Pośród nich nie zabrakło także Gminnego Koła Aktywnych Kobiet z Fajsławic. Producenci prezentowali swoje wyroby przed jury, któremu przewodniczyli prof. Zygmunt Litwińczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Sławomir Struski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska.

Czytaj więcej: Kolejny sukces naszych kobiet

IV Forum Kobiet Aktywnych

1 lipca br. kobiety z Gminnego Koła Aktywnych Kobiet uczestniczyły w IV Forum Kobiet Aktywnych w Sawinie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans ,,Bona Fides”, Wójta Gminy Sawin, oraz Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin. Patronat Honorowy objęła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska.

Czytaj więcej: IV Forum Kobiet Aktywnych

Sukces naszych nalewek

 

1 czerwca br. Gminne Koło Aktywnych Kobiet uczestniczyło w IV Ogólno - polskim Turnieju Nalewek ,,Dworu Anna” w Jakubowicach Konińskich k. Lublina. Do konkursu nasze panie zgłosiły 5 nalewek zrobione według własnej receptury, głównie z ziół oraz owoców uprawianych i zbieranych w naszej gminie, czyli tymianku, lubczyka, jarzębiny, agrestu oraz nalewkę karmelową ,,Fantazja”.

Jury, w którym zasiadała m.in. była minister pracy i polityki społecznej - Anna Kalata, redaktor TVP - Michał Fajbusiewicz oraz aktor - Zbigniew Buczkowski doceniło pomysłowość i walory smakowe naszych nalewek i przyznało Gminnemu Kołu Aktywnych Kobiet III miejsce za nalewkę lubczykową. Sukces podkreśla dodatkowo fakt, iż do konkursu było zgłoszonych 105 nalewek z całej Polski.

 

Karolina Kulbaka  

 

Nasze jadło na konferencji międzynarodowej

Gminne Koło Aktywnych Kobiet na zaproszenie Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 23 maja br. przygotowało prezentację i degustację swoich produktów regionalnych i tradycyjnych w restauracji Pałacowa w Wierzchowiskach.

Promocja lubelskiej kuchni odbyła się w ramach organizowanej przez Instytut Zarządzania Wydziału Ekonomicznego UMCS wspólnie z Fundacją UMCS oraz Faculty of Business Administration i Faculty of Engineering z Królewskiego Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej TIIM 2012 – Technology Innovation and Industrial Managment 2012.

W Konferencji wzięło udział ok. 300 osób, w tym 200 naukowców zagranicznych m.in. z Chin, Finlandii, Hiszpanii, Japonii, Korei, Norwegii, Słowenii, Tajlandii, Tajwanu, Ukrainy i USA.

Gminne Koło Aktywnych Kobiet było jedną z pięciu firm i organizacji z Lubelszczyzny zaproszonych na konferencję. Na przygotowanym przez nie stoisku można było spróbować m.in. „Zupy chłopskiej Fajsławickiej” wpisanej na listę produktów tradycyjnych, pierogi z kapustą, z kaszą jaglaną i z czerwoną fasolą oraz nalewki.

Była to doskonała okazja do promocji naszej Gminy również na forum światowym.

                                                                                 Red.

 

Ogłoszenie

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

 informuje

 o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suchodoły

 Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona w ewidencji gruntów n-rem 1882, o powierzchni 1,24ha, zabudowana budynkiem murowanym po byłej Szkole Podstawowej, położona na terenie wsi Suchodoły, gm. Fajsławice.

Działka położona jest na obrzeżu wsi, obok znajduje się park po dawnym dworze. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej, na terenie płaskim, zagospodarowana, częściowo ogrodzona i zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o ogólnej powierzchni użytkowej 800,36m2. Budynek wybudowany został w 1964 r. Ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i działowe wykonane są z cegły ceramicznej o gr. 45, 25 i 12 cm.

W budynku znajdują się następujące instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy – usługi.

Działka ma urządzoną księgę wieczystą nr ZA1K/00051700/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 601.246,00 zł.

Urząd Gminy Fajsławice zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania pisemnych propozycji dotyczących sposobu zagospodarowania tej nieruchomości, które należy składać w Urzędzie Gminy Fajsławice w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Fajsławice, tel. 81 58-53-055, 81 58-53-002.

Fajsławice, 25 maja 2012 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                          -/ Tadeusz Chruściel

 

MAJÓWKA W FAJSŁAWICACH

W niedzielę 20 maja 2012 roku na boisku sportowym przy Urzędzie Gminy Fajsławice odbyła się Majówka ,,Rywalizując bawmy się” połączona z I Powiatowym Konkursem Kulinarnym ,,Dobre bo nasze”. Impreza została zorganizowana dzięki współpracy Starosty Krasnostawskiego, Wójta Gminy Fajsławice, Agencji Rynku Rolnego, Lokalnej Grupy Działania ,,Krasnystaw PLUS”, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Gminnego Koła Aktywnych Kobiet i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice. Majówkę honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego - Pan Krzysztof Hetman.

Czytaj więcej: MAJÓWKA W FAJSŁAWICACH

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd