Aktualności

Dożynki Wojewódzkie w Siennicy Różanej

W dniu 16 września 2012 r. delegacja z naszej Gminy uczestniczyła w Wojewódzkim Święcie Plonów w Siennicy Różanej. Na dożynkach Gminne Koło Aktywnych Kobiet przygotowało stoisko promocyjne Gminy, na którym można było skosztować: ziołowej rolady z kurczaka, pierogów z mięsem i kaszą, pierogów z marchwią i makiem, konserwowanego kurczaka oraz ciast. Nasze stoisko było licznie odwiedzane przez uczestników dożynek, jak również zacnych gości, z Marszałkami Województwa Lubelskiego na czele.

                                                                                              Red.

 

Aktywne Kobiety na Food & Drink

W dniach 13-14 września 2012 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie odbyła się III edycja Festiwalu Food & Drink. W Festiwalu uczestniczyło 300 kucharzy z Polski oraz francuski mistrz techniki sous vide - Bruno Goussault. Jako sławy polskiej kuchni wystąpili Karol Okrasa , Robert Sowa, Wojciech Amaro i Robert Trzópek.

Czytaj więcej: Aktywne Kobiety na Food & Drink

Harmonogram zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Gminie Fajsławice w dniu 15 września (sobota) 2012 r.

recykling

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że w dniu 15 września 2012 r. (sobota) zostanie przeprowadzona darmowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Fajsławice. Zbiórka będzie zorganizowana przez Polską Korporację Recyklingu Sp. z o.o. -ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO w Lublinie.

W sobotę 15 września będzie można oddać bezpłatnie wszystko co ma podłączenie do prądu, jest zasilane na akumulatory i baterie, np. zużyta lodówka, pralka, telewizor, komputer, drukarka, wiertarka, suszarka, radiomagnetofony, monitory...oraz pozostałe AGD, RTV i IT,

w następujących punktach stacjonarnych:

Fajsławice- plac przy Urzędzie Gminy, 8.00- 17.00- zielony kontener

Siedliska Drugie- plac przy OSP, 8.00- 17.00- zielony kontener

Dodatkowo będzie prowadzona zbiórka objazdowa (Nissan Cabstar LU 2254J- kierowca będzie miał identyfikator Polskiej Korporacji Recyklingu) przez miejscowości Gminy Fajsławice.

Oto szczegółowy wykaz punktów, w których będzie stał nasz samochód oraz proponowany czas zbiórek.

1. Bielecha: 8.00-8.40, punkt przy sklepie

2. Kosnowiec: 9.00- 9.40, punkt u sołtysa

3. Suchodoły: 10.00- 10.40, punkt przy remizie OSP

4. Dziecinin: 11.00-11.40, punkt koło sołtysa- baza SKR-u

5. Wola Idzikowska: 12.00- 12.40, punkt przy remizie OSP

6. Boniewo: 13.20- 14.20, punkt przy sklepie na Boniewie

7. Ignasin: 14.30- 15.00, punkt przy sklepie na Boniewie

8. Ksawerówka: 15.30- 16.00, punkt przy remizie OSP

9. Marysin: 16.10- 16- 40, punkt przy przystanku PKS

Będzie również możliwość uzyskania Karty Przekazania Odpadu w przypadku oddających firm w punktach stacjonarnych. Trzeba to wcześniej zgłosić pracownikowi przy kontenerze.

XIV KONFERENCJA Z CYKLU „ZIELNIK FAJSŁAWICKI”

(Szczególne dni kultury zielarskiej i ekologicznej)

„Odnawialne źródła energii – szansa czy zagrożenie dla lubelskiego zielarstwa”

Lublin - Fajsławice    8 – 9 września 2012 roku

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic (organizator wiodący), przy współpracy: NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych gm. Fajsławice, Wójta i Rady Gminy Fajsławice, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych gminy Fajsławice, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Fajsławicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

 Patronat honorowy:

Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego

Czytaj więcej: XIV KONFERENCJA Z CYKLU „ZIELNIK FAJSŁAWICKI” 

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy dzieci rolników na półkolonie letnie, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Boniewie-Ignasinie w terminie:

30 LIPCA – 10 SIERPNIA 2012

Uczestnicy kolonii to dzieci w wieku 6-16 lat.

Czas trwania półkolonii - 10 dni.

Odpłatność uczestników wynosi 50 zł.

W ramach półkolonii zapewniamy:

- mini wyprawkę szkolną,

- 2 posiłki (w tym obiad),

- organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.).

Zapisy prowadzone są w Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie (tel. 81 585 3014)   oraz w Urzędzie Gminy Fajsławice (tel. 81 585 3054) do dnia 26 lipca 2012r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

 23 lipca 2012 r na godz. 18.00 XXII sesję Rady Gminy Fajsławice.

Obrady odbędą się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7.Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Fajsławice.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia taryfy i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Fajsławice,

- wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXXI/130/09 Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 marca 2009r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Fajsławice dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

- zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Fajsławice na lata 2008-2015”,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015,

- zmian w budżecie na 2012 rok,.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                                     (-) Andrzej Wójcik


Mobilne Punkty Informacyjne

 

page0001

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 W dniu 19 lipca br. (czwatek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Fajsławice

od godziny 9.00 do 14.00, w Urzędzie Gminy - Fajsławice 107

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

Mobilne PunktyMinimiseInformacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

W dniu 19 lipca br. (czwatek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Fajsławice

od godziny 9.00 do 14.00, w Urzędzie Gminy - Fajsławice 107

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Kolejny sukces naszych kobiet

Już po raz drugi odbył się w Sitnie finał konkursu ,,Lubelska wołowina na talerzu”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 30 czerwca br. podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

                Do konkursu stanęły restauracje, zakłady masarskie, producenci wędlin z województwa lubelskiego. Pośród nich nie zabrakło także Gminnego Koła Aktywnych Kobiet z Fajsławic. Producenci prezentowali swoje wyroby przed jury, któremu przewodniczyli prof. Zygmunt Litwińczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Sławomir Struski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska.

Czytaj więcej: Kolejny sukces naszych kobiet

IV Forum Kobiet Aktywnych

1 lipca br. kobiety z Gminnego Koła Aktywnych Kobiet uczestniczyły w IV Forum Kobiet Aktywnych w Sawinie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans ,,Bona Fides”, Wójta Gminy Sawin, oraz Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin. Patronat Honorowy objęła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska.

Czytaj więcej: IV Forum Kobiet Aktywnych

Sukces naszych nalewek

 

1 czerwca br. Gminne Koło Aktywnych Kobiet uczestniczyło w IV Ogólno - polskim Turnieju Nalewek ,,Dworu Anna” w Jakubowicach Konińskich k. Lublina. Do konkursu nasze panie zgłosiły 5 nalewek zrobione według własnej receptury, głównie z ziół oraz owoców uprawianych i zbieranych w naszej gminie, czyli tymianku, lubczyka, jarzębiny, agrestu oraz nalewkę karmelową ,,Fantazja”.

Jury, w którym zasiadała m.in. była minister pracy i polityki społecznej - Anna Kalata, redaktor TVP - Michał Fajbusiewicz oraz aktor - Zbigniew Buczkowski doceniło pomysłowość i walory smakowe naszych nalewek i przyznało Gminnemu Kołu Aktywnych Kobiet III miejsce za nalewkę lubczykową. Sukces podkreśla dodatkowo fakt, iż do konkursu było zgłoszonych 105 nalewek z całej Polski.

 

Karolina Kulbaka  

 

Nasze jadło na konferencji międzynarodowej

Gminne Koło Aktywnych Kobiet na zaproszenie Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 23 maja br. przygotowało prezentację i degustację swoich produktów regionalnych i tradycyjnych w restauracji Pałacowa w Wierzchowiskach.

Promocja lubelskiej kuchni odbyła się w ramach organizowanej przez Instytut Zarządzania Wydziału Ekonomicznego UMCS wspólnie z Fundacją UMCS oraz Faculty of Business Administration i Faculty of Engineering z Królewskiego Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej TIIM 2012 – Technology Innovation and Industrial Managment 2012.

W Konferencji wzięło udział ok. 300 osób, w tym 200 naukowców zagranicznych m.in. z Chin, Finlandii, Hiszpanii, Japonii, Korei, Norwegii, Słowenii, Tajlandii, Tajwanu, Ukrainy i USA.

Gminne Koło Aktywnych Kobiet było jedną z pięciu firm i organizacji z Lubelszczyzny zaproszonych na konferencję. Na przygotowanym przez nie stoisku można było spróbować m.in. „Zupy chłopskiej Fajsławickiej” wpisanej na listę produktów tradycyjnych, pierogi z kapustą, z kaszą jaglaną i z czerwoną fasolą oraz nalewki.

Była to doskonała okazja do promocji naszej Gminy również na forum światowym.

                                                                                 Red.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!