Aktualności

INWESTYCJE 2012

Gmina Fajsławice w 2012 roku zrealizowała osiem dużych zadań inwestycyjnych o wartości 2 863 007,99 zł, na które pozyskała 2 163 639,26 zł. Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia się następująco:

Czytaj więcej: INWESTYCJE 2012

DZIEŃ KOBIET W FAJSŁAWICACH

8 marca br. w świetlicy wiejskiej w Fajsławicach odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczyło w niej około 50 kobiet z terenu naszej Gminy. P1000207

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice oraz Zespół Ludowy Siedliszczanki przygotowali dla Pań część artystyczną okraszoną dużą dawką humoru i dobrą muzyką. Następnie Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy oraz Andrzej Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy wręczyli paniom kwiaty.

Na zakończenie wszystkie kobiety zaproszono na słodki poczęstunek przygotowany przez Gminne Koło Aktywnych Kobiet.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkie Panie na podobną imprezę w przyszłym roku.

Red.  

ROZBUDOWA ZAKOŃCZONA

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach mogą już korzystać z nowych pomieszczeń. W dniu 9 stycznia 2013 roku firma Pana Krzysztofa Bielana z Zamościa zakończyła roboty budowlane, a 18 lutego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie dopuścił obiekt do użytkowania.P1010405      W rozbudowanej części szkoły na powierzchni 944,01 m2 znajduje się m.in. sala gimnastyki korekcyjnej, biblioteka z czytelnią, świetlica, pomieszczenia dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego, pracownie tematyczne i sklepik. Ponadto w skrzydle B zamontowano windę.szkola

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu pt. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach”. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 1 862 503,75 zł, z czego 80% (1 490 003 zł) sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.                                                                                                        

Krzysztof Gałanszkola II 

BĘDZIE NOWY SAMOCHÓD

Już w maju Gmina Fajsławice będzie miała nowy 17 – osobowy samochód. Przetarg na jego zakup wygrała firma CARRARA Sp. z o.o. z Lubina, która zaoferował modelem Renault Master. Auto o wartości 187 410 zł zakupiono w ramach projektu pod nazwą: „Łatwiej jeździć – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Fajsławice”. 60%  wartości samochodu sfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

                                                                                                           Krzysztof Gałan

NOWE WŁADZE FRASSATI

Parafialno – Gminny Klub Sportowy „Frassati” Fajsławice ma już nowe władze. 24 lutego 2013 roku Walne Zgromadzenia Klubu wybrało nowy Zarząd w składzie:

1.  Jerzy Zabielski – Prezes.

2. Jerzy Szadura – wiceprezes ds. sportu,

3. Zbigniew Sałecki – wiceprezes ds. organizacyjnych,

4. Krzysztof Łukaszczyk – sekretarz,

5. Apolinary Greczkowski – skarbnik,

6. Krzysztof Madeja – członek,

7. Sławomir Miszczuk – członek.

Nowo wybranemu Zarządowi życzymy powodzenia.

                                                                                                                       Red.

Zaproszenie na konsultacje

Wójt Gminy Fajsławice
informuje o rozpoczęciu konsultacji, na które zaprasza przedsiębiorców

świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie gminy Fajsławice


Przedmiotem konsultacji jest  planowana realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Fajsławice”. Założenia konsultowanego projektu przesyłamy w załączeniu / publikujemy na stronie www.fajslawice.eu

 W konsultacjach mogą wziąć udział operatorzy wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zapraszamy do zgłaszania uwag, postulatów i opinii dotyczące przedmiotowego projektu

Czytaj więcej: Zaproszenie na konsultacje

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

 12 lutego 2013 r  na godz. 13.00  XXX sesję Rady Gminy Fajsławice.

 Obrady odbędą się w Sali obrad Urzędu Gminy  Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-  podziału Gminy Fajsławice na okręgi wyborcze

- wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2276/1 położonej w Fajsławicach, w trybie  bezprzetargowym

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

9.  Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

UWAGA!!! ZMIANA W „ŚMIECIACH” - Uchwały

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych przejmą gminy. W celu zapewnienia warunków do realizacji nowego systemu gospodarowania odpadami Rady Gmin zostały zobligowane do podjęcia szeregu uchwał.

Rada Gminy Fajsławice podjęła następujące wymagane akty prawne:

- Uchwała NR XXVII/121/2012 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice.”

- Uchwała NR XXVII/122/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- Uchwała NR XXVII/123/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała NR XXVII/124/2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców

- Uchwała NR XXVII/125/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

- Uchwała NR XXIX/133/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług.

Dobry początek

W dniu 20 stycznia 2013r w Rejowcu odbył się XIX Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej . W przeglądzie udział wzięło 31 zespołów i kapel z województwa lubelskiego . Jury oceniało zespoły w trzech kategoriach 1.Kapel 2.Zespołów śpiewaczych z akompaniamentem 3.Zespołów śpiewaczych Naszą gminę reprezentował zespół Śpiewaczy Siedliszczanki i właśnie na dobry początek 2013 r zespół odniósł sukces i otrzymał wyróżnienie w swojej kategorii. W nagrodę zespół pojedzie na Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej który odbywać się będzie w Przedborzu. Gratulujemy zdobytego wyróżnienia .

Nowe prawo dla czystego środowiska

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

{youtube}8HffoTD1WAs{/youtube}

Czytaj więcej: Nowe prawo dla czystego środowiska

Boże Narodzenie 2012

choinka-54

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy pogody ducha, wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości.

Niech nadchodzące Święta przyniosą Wam spokój i harmonię oraz poczucie spełnienia, zaś Nowy Rok przysporzy wiele satysfakcji z własnych sukcesów.


zyczenia2

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd