Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice

Miło nam poinformować, że złożony w 2019r. przez Gminę Fajsławice projekt w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-06- 0064/19 Oś Priorytetowa 4: ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie.

Dziś podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, którego wartość wynosi 3 836 007,12zł. Gmina Fajsławice otrzyma dofinansowanie w kwocie do 2 288 558,28zł .

 

Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm. Fajsławice. Realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej, przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej oraz wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z OZE spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, przyczyniając się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego jakości. Realizacja projektu poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczą gminy.

W ramach projektu na terenie gminy zostanie zainstalowanych łącznie 284 instalacje OZE, w tym:

 • 169 instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy 560,17 kW, w tym:
  • 43 instalacje o mocy 2,17 kW;
  • 44 instalacje o mocy 3,10 kW;
  • 82 instalacje o mocy 4,03 kW.
 • 46 instalacji pomp ciepła o mocy 3,5 kW każda.
 • 24 instalacji kotłów na biomasę o sumarycznej mocy 485,00 kW, w tym:
  • 3 instalacje o mocy 15 kW;
  • 17 instalacji o mocy 20 kW;
  • 4 instalacje o mocy 25 kW.
 • 45 instalacji kolektorów słonecznych o sumarycznej mocy 161,50 kW, w tym:
  • 40 instalacji 2 panelowych o mocy 3,4 kW;
  • 5 instalacji 3 panelowych o mocy 5,1 kW.

W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja przetargowa i wszczęte postępowanie w celu wyboru wykonawcy. O kolejnych etapach realizacji projektu poinformujemy Państwa w lipcu 2020r.

DSC 0567

DMC Firewall is a Joomla Security extension!