Szkoły dostały laptopy

Z powodu epidemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte a nauczanie odbywa się w formie zdalnej. Od połowy marca uczniowie zdobywają wiedzę za pośrednictwem Internetu oraz sprzętu komputerowego. Nie wszyscy uczniowie jednak mają do niego swobodny, pełny dostęp. Chcąc umożliwić i ułatwić uczniom i nauczycielom z gminnych szkół kształcenie na odległość, a także zapewnić im wysokiej jakości sprzęt komputerowy, Gmina Fajsławice przystąpiła do projektu „Zdalna szkoła”.

 

Przyznane fundusze w kwocie 59 993,00 zł przeznaczono na zakup 17 kompletów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe)
i akcesoriami (słuchawki z mikrofonem). Pozyskany sprzęt i oprogramowanie dofinansowane zostało w ramach projektu pn. „Wsparcie zdalnego nauczania w Gminie Fajsławice”, który jest realizowany w ramach wspomnianego wyżej projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Mimo złożonego wniosku już na początku kwietnia, sprzęt komputerowy otrzymano dopiero w czerwcu. Uroczyste przekazanie sprzętu do gminnych szkół odbyło się 19 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy Fajsławice.  Laptopy odebrali z rąk Wójta Gminy Fajsławice Janusza Pędzisza dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich.

Miło nam poinformować, że złożony w dniu 29.05.2020 wniosek w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA+” również uzyskał pozytywną ocenę. Pozyskane dofinansowanie to 55000zł. Za tą kwotę zakupiony zostanie kolejny sprzęt (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i osób ze specjalnymi potrzebami) tj.  14 laptopów oraz oprogramowanie (pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe, a także oprogramowanie logopedyczne) i akcesoria (słuchawki z mikrofonem, głośniki).

Powyższy sprzęt i oprogramowanie dofinansowane zostanie w ramach projektu pn.: „Wsparcie zdalnego nauczania w Gminie Fajsławice+”, który jest realizowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie pomocny uczniom i nauczycielom w nowym roku szkolnym. Przez okres wakacji sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkół i wykorzystany będzie na cele edukacyjne.

A.Granat

DSC 0959

DSC 0962

DSC 0964

DSC 0957

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!