Modernizacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Fajsławice

W dniu 07.07.2020r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

Inwestycja Gminy Fajsławice dotycząca modernizacji istniejącej infrastruktury wodociągowej znalazła się na 52 miejscu listy rankingowej i została wybrana do dofinansowania. Zakres prac obejmuje wyposażenie stacji wodociągowej w Siedliskach w system pomiarów parametrów fizycznych lokalnych i zdalnych.

Realizacja operacji pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, usprawni funkcjonowanie sieci wodociągowej, pozwoli na monitoring ilości wody wydobywanej i rozprowadzanej, umożliwi sprawne reagowanie na niski poziom wody i konieczność zapewnienia dodatkowego źródła zasilania w  razie konieczności. Dzięki operacji zwiększy się jakość oraz bezpieczeństwo systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zminimalizowane zostaną straty wody.

Czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie operacji i wtedy rozpoczniemy jego realizację.

A.Olech

Our website is protected by DMC Firewall!