„Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach”


Umowa podpisana

 W dniu 9 lipca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice oraz Renata Mendel – Skarbnik Gminy podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach”.

Na mocy niniejszej umowy Gmina Fajsławice otrzyma na rozbudowę szkoły do 80 % dofinansowania ze środków europejskich.

W ramach projektu dobudowane zostaną dwa skrzydła do istniejącego budynku szkoły. Znajdować się w nich będą sale lekcyjne z pomieszczeniami towarzyszącymi (tj. zaplecza sal, sanitariaty, świetlica, biblioteka itp.).

Ponadto obiekt zostanie zaopatrzony m.in. w następujące instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, p. poż., odgromowe, alarmowe, sygnalizacyjne oraz multimedialne.

Przebudowane zostaną także przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Dzięki rozbudowie powierzchnia użytkowa szkoły wzrośnie o 797,97 m2, zaś powierzchnia ruchu o 146,04 m2.

Inwestycję realizuje firma Usługi Remontowo-Budowlane Bielan Krzysztof z Majdanu koło Zamościa. Zgodnie z umową rozbudowa powinna zakończyć się do 31 grudnia 2012 roku.

Dzięki realizacji projektu stworzone zostaną korzystne warunki do nabywania wiedzy na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. W szkole utworzone zostaną pracownie specjalistyczne, które umożliwią praktyczne nabywanie wiedzy i umiejętności. Stworzone zostaną również warunki do rozpoczęci nauki przez pięciolatków.

Ponadto planuje się, iż po zakończeniu projektu w nowoutworzonych obiektach prowadzone będą zajęcia z kształcenia ustawicznego dorosłych. Działania te będą miały wpływ na zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców, a także zachęcą ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej.


Zdjęcia z placu budowy

 • Image1
 • Image10
 • Image11
 • Image12
 • Image13
 • Image14
 • Image15
 • Image16
 • Image17
 • Image18
 • Image19
 • Image2
 • Image20
 • Image21
 • Image22
 • Image23
 • Image24
 • Image3
 • Image4
 • Image5
 • Image6
 • Image7
 • Image8
 • Image9

Simple Image Gallery Extended

Our website is protected by DMC Firewall!