UWAGA!!! ZMIANA W „ŚMIECIACH”

W związku z wprowadzoną przez polski parlament zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru śmieci.

Oto podstawowe zmiany, na które należy zwrócić uwagę:

1. Za zbiórkę odpadów odpowiadać będzie Gmina, która m.in. będzie zbierać od mieszkańców opłaty za wywóz śmieci.

 2. W terminie do 31 marca 2013 roku należy rozwiązać dotychczasowe umowy na wywóz śmieci.

Wzór wypowiedzenia umowy z firmą EKO-KRAS                     i Zakładem Transportu Komunalnego z Dysa jest do pobrania w Urzędzie Gminy Fajsławice.

3. W terminie do 31 maja 2013 roku mieszkańcy mają obowiązek złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Fajsławice, na podstawie której prowadzony będzie odbiór śmieci.

W deklaracji należy określić ile osób zamieszkuje daną nieruchomość i czy śmieci będą segregowane, czy też nie. 

Wzór deklaracji rozniosą sołtysi, będzie również do pobrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy www.fajslawice.eu

4. Według nowych zasad opłata za odbiór śmieci będzie uzależniona od liczy osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosić będzie:

- za odbiór śmieci niesegregowanych  14 zł od osoby miesięcznie,

- za odbiór śmieci segregowanych od jednego do czterech mieszkańców włącznie - 5 zł miesięcznie za osobę, zaś od piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość  2,50 zł za osobę miesięcznie.

 Opłata uiszczana będzie raz na kwartał na rachunek Urzędu Gminy.

5. Śmieci segregowane należy zbierać do worków (szkło, papier, plastik, metal, odpady  ulegające biodegradacji), zaś pozostałe do kontenerów lub punktów selektywnej zbiórki.

Szczegółowe informacje zostaną zawarte na stronie internetowej www.fajslawice.eu, ulotce informacyjnej oraz przekazywane będą na zebraniach wiejskich.

Red.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd