WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Wójt Gminy Fajsławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

Lp.

 

Numer ewidencyjny nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

Numer

księgi wieczystej

 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

 

Cena nieruchomości

 

1.

 

1436

 

0,23ha

 

 

KW

ZA1K/00057494/7

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1436 stanowi własność Gminy Fajsławice w ½ części. Pozostały grunt jest własnością osoby fizycznej.

Działka jest położona w Siedliskach Pierwszych, na obrzeżu wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie płaskim. Działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Działka częściowo położona w terenie zalewanym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

 

Budownictwo zagrodowe.

 

 

 

 

5.000 zł

 

 

2.

 

 

2916/2

 

 

 

0,7457ha

 

 

KW

ZA1K/00050339/4

 

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2916/2 stanowi współwłasność Gminy Fajsławice w 6/24 części. Pozostały grunt jest własnością 5 osób fizycznych.

Działka jest położona w Siedliskach Pierwszych, na obrzeżu wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie lekko falistym. Działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi (zabudowa piętrowa). Działka częściowo, od strony północno-zachodniej, położona jest w terenie zalewanym przy wysokim poziomie wód gruntowych.

 

 

Budownictwo zagrodowe

 

 

 

 

12.000 zł

 

3.

 

1207

1209

 

 

0,38ha

0,28ha

 

KW

ZA1K/00051118/6

Nieruchomość składająca się z działek nr 1207 i 1209 stanowi własność Gminy Fajsławice w udziale 9/66 części oraz trzech osób fizycznych.

Działki są położone w Siedliskach Drugich, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie falistym. Działki usytuowane są obok siebie, tworząc jedną działkę gospodarczą. Działki na powierzchni 3000m2 są zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi; pozostała część jest zagospodarowana i użytkowana rolniczo.

 

Budownictwo zagrodowe

 

 

5.000 zł

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Gminy Fajsławice.

 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 2 września 2013 r. do dnia 22 września 2013 r.

 

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                                          /-/Tadeusz Chruściel

 Fajsławice, 29 sierpnia 2013 r.

 Sporządził: Jacek Kęcik

DMC Firewall is a Joomla Security extension!