Duża kasa na przedszkola

Od marca 2014 r. Gmina Fajsławice rozpoczyna realizację projektu systemowego pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt zakłada udzielenie szerokiego wsparcia dla 7 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy naszych szkołach podstawowych tj. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Fajsławicach oraz Zespole Szkół w Siedliskach Drugich.

Dzięki dofinansowaniu z Unii przy każdej z ww. placówek oświatowych powstanie ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz odpowiednim wyposażeniem. Doposażone zostaną również toalety oraz pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczno-edukacyjne. Ponadto oddziały wzbogacą się w dużą ilość pomocy dydaktycznych i zabawek oraz w sprzęt komputerowy i multimedialny.  Zakupione zostaną tu m.in. stoliki i krzesełka dla dzieci, regały, biurka, meble wypoczynkowe, komputery, projektory, tablice interaktywne, oprogramowania, artykuły plastyczne, odkurzacze, pralki, szafy, lodówki, naczynia, sztućce, itd. 

Całkowity szacowany koszt zakupów to blisko 600 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom  dzieciom 3-5 – letnim uczęszczającym do naszych szkół stworzone zostaną perfekcyjne warunki do nauki i zabawy oraz do rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego. Natomiast nasze placówki oświatowe dokonają swego rodzaju „skoku cywilizacyjnego” w edukacji przedszkolaków.

                                                                                                           Red.

Our website is protected by DMC Firewall!