ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

XLI sesję Rady Gminy Fajsławice

na czwartek 27 marca 2014 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX i XL sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Fajsławice z dn. 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2014-2020

-  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

-  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

8.      Wolne wnioski.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


Projekty uchwał

Our website is protected by DMC Firewall!