Zawiadomienie

RG.0002.1.2019                                                                     Fajsławice, dn. 4 stycznia 2019r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

V sesję Rady Gminy Fajsławice

na 11 stycznia 2019 roku (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Bielecha,
 2. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Boniewo,
 3. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Dziecinin,
 4. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Fajsławice,
 5. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Ignasin,
 6. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Suchodoły,
 7. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Siedliska Pierwsze,
 8. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Siedliska Drugie,
 9. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Ksawerówka,
 10. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Kosnowiec,
 11. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Marysin,
 12. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Wola Idzikowska,
 13. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego będącego własnością gminy Fajsławice,
 14. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 15. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
 16. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

 8.  Wolne wnioski i informacje.

 9.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

Our website is protected by DMC Firewall!