Zawiadomienie

RG.0002.2.2019                                                                    Fajsławice, dn. 18 stycznia 2019r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

VI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Fajsławice

na 22 stycznia 2019r. (wtorek) godz. 8:00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

Otwarcie sesji.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

          1) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2018-2023

        2) w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Biskupice-Fajsławice od km 5+735 do km 6+715”

3. Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd