Promesa dla Fajsławic

Gminy i powiaty z województwa lubelskiego otrzymały dotacje z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie.

 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono promesy przedstawicielom samorządów. W uroczystości uczestniczyli wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Miło jest nam poinformować, że wśród 48 samorządów, które uzyskają wsparcie znalazła się też gmina Fajsławice. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 110067L od km 0+000 do km 0+920 w miejscowości Wola Idzikowska, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku otrzymało dotację w wysokości 726.000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

A. Granat

 MG 1913

 MG 2490

Our website is protected by DMC Firewall!