Nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Fajsławice  informuje o rozpoczęciu  naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych  w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowane ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwianiem  odpadów azbestowych.

        Wnioski  dot. realizacji w/w działań  przyjmowane są do dnia 24 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy  Fajsławice – pokój Nr 8,  w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00

wtorek-piątek  od godz. 7.30 do 15.30

        Wnioski można pobrać w UG - pokój Nr 8 oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy Fajsławice.

Informacje dot. naboru do zgłoszeń oraz realizacji w/w projektu można uzyskać na stronie www.azbest.lubelskie.pl oraz w UG Fajsławice (nr telefonu 815853060).

 Informacje sporządziła: Anna Rozwałka

Wniosek

Oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej

Oświadczenie o demontażu wyrobów zawierających azbest

Our website is protected by DMC Firewall!