Projekty zrealizowane

Spis treści

Nazwa projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wola Idzikowska i Fajsławice.

Cel projektu: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z systemem odprowadzania ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 - 2013

Wartość: 3 810 031,17 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE - 2 327 978 zł, wkład własny – 1 480 940,44 zł

Okres realizacji:  04.06.2010 – 27.09.2011.

Opis projektu: W ramach projektu wykonana została kanalizacja sanitarna podciśnieniowa  w miejscowościach Wola Idzikowska i Fajsławice. Zakres prac obejmował:

1) instalację wentylacyjną stacji podciśnieniowej,

2) wykonanie rurociągu tłocznego,

3) wykonanie przewodów podciśnieniowych PE280-PE90 i PE160-PE90,

4) odwodnienie wykopów,

5) monitoring zaworów podciśnieniowych,

6) wykonanie sieci i przykanalików grawitacyjnych PVC200-160,

7) wykonanie przyłączy domowych grawitacyjnych PVC160.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/kan

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd