Projekty zrealizowane

Spis treści

Nazwa projektu:

Fajsławicki Inkubator Inicjatyw Transgranicznych.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalnej bazy do rozwijania współpracy transgranicznej oraz zwiększenie umiejętności efektywnej współpracy partnerów polskich i ukraińskich tak samorządowych jak i pozarządowych.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i TACIS CBC w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.

Wartość: 380 250,60 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 285 187,95 zł, wkład własny –  95 062,65 zł.

Okres realizacji:  01.10.2007-31.05.2008.

Opis projektu: W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania angażujące obu partnerów samorządowych:

1) „Zróbmy Coś Razem” – Integracyjny Festyn Rodzinny dla wszystkich mieszkańców Gminy z pokazami, wystawami, występami folklorystycznymi i konkursami sprawnościowymi,

2) Organizacja Fajsławickiego Inkubatora Inicjatyw Transgranicznych, w ramach którego  utworzone zostało biuro koordynujące współpracę polsko-ukraińska,

3) „Dziady” – sztuka teatralna – zorganizowane zostały warsztaty teatralne, podczas których młodzież będzie miała możliwość kontaktu z profesjonalnym aktorem,

4) „Szlakami historii która nas łączy – spotkanie młodzieży polsko-ukraińskiej” – zorganizowano 7-dniowy obóz historyczny, podczas którego młodzież poznała kulturę swoich sąsiadów oraz odszukała wspólne wątki historyczne,

5) „Gminny Turniej Wsi” – zorganizowano i przeprowadzono zawody w tenisa stołowego w kilku kategoriach wiekowych dla dziewczyn i chłopców z obu regionów,

6) Organizacja staży szkoleniowych z pisania i zarządzania projektami finansowanymi ze źródeł europejskich,

7) Konferencja podsumowująca pracę biura z prezentacją dotychczasowych działań i przedstawieniem strategii na przyszłość. 

Dzięki spotkaniom zostały nawiązane bezpośrednie kontakty pomiędzy samorządami oraz instytucjami zajmującymi się sportem, kulturą oraz działalnością społeczno-młodzieżową po obu stronach granicy. Ponadto wyodrębnione zostały dziedziny współpracy, które stały się bazą do wspólnego pisania przyszłych projektów. Przeszkolone w ramach projektu osoby będą inicjowały po stronie ukraińskiej działania dla stworzenia lustrzanego centrum współpracy w Guszczy oraz animowania dalszej współpracy.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fajslawice.eu/images/inkubator

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!