Aktualności

II SESJA RADA GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2018 12 03 14h17m38s467

W piątek 30 listopada 2018 roku o godz. 13.00 odbyła się II sesja Rady Gminy Fajsławice. Zostały podjęte uchwały powołujące gminne komisje oraz uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta.

Wójt Gminy Fajsławice Janusz Pędzisz poinformował zebranych, iż funkcje Zastępcy Wójta sprawował będzie Pan Mieczysław Paluch. Poruszył kwestie dotyczące budżetu, a szczególnie dokończenia rozpoczętych inwestycji tj. budowy boiska w Suchodołach oraz remontu budynku szkoły w Boniewie. Powiedział, iż planowane są zmiany strukturalne urzędu, które mają na celu ułatwić mieszkańcom sprawną obsługę.

Radni ze swojego grona wybrali następujące składy komisji:

Komisja Rewizyjna

 1. Anna Kosierb – Przewodnicząca
 2. Jarosław Kulbaka – Wiceprzewodniczący
 3. Mateusz Chruściel
 4. Jolanta Greczkowska
 5. Jolanta Strefner

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Mateusz Marek Chruściel - Przewodniczący
 2. Monika Anna Chłopek - Wiceprzewodnicząca
 3. Jarosław Grzegorz Kulbaka
 4. Magdalena Jagiełło
 5. Michał Stanisław Krysa
 6. Grzegorz Piotr Chmiel
 7. Mariusz Paweł Wójcik

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

 1. Jolanta Strefner – Przewodnicząca
 2. Arleta Anna Rogalska - Wiceprzewodnicząca
 3. Feliksa Gorzkowska
 4. Grzegorz Piotr Chmiel
 5. Jolanta Grażyna Greczkowska
 6. Jarosław Grzegorz Kulbaka
 7. Mateusz Chruściel
 8. Anna Kosierb
 9. Mariusz Paweł Wójcik
 10. Monika Agnieszka Rozwałka
 11. Anna Danuta Wójcik

Komisja Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska

 1. Monika Agnieszka Rozwałka - Przewodnicząca
 2. Mariusz Paweł Wójcik - Wiceprzewodniczący
 3. Grzegorz Piotr Chmiel
 4. Arleta Anna Rogalska
 5. Michał Stanisław Krysa
 6. Monika Anna Chłopek
 7. Magdalena Jagiełło

Komisja Kultury, Oświaty Służby Zdrowia i Spraw Socjalnych

 1. Feliksa Gorzkowska - Przewodnicząca
 2. Jolanta Grażyna Greczkowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Magdalena Jagiełło
 4. Monika Anna Chłopek
 5. Anna Kosierb
 6. Michał Stanisław Krysa
 7. Anna Danuta Wójcik
 8. Arleta Anna Rogalska
 9. Monika Agnieszka Rozwałka

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie zaprasza na szkolenie

Szkolenie

„Agrotechnika zbóż i rzepaku”

które odbędzie się dnia 6.12.2018 r.

w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 3, sala nr 122

Program:

10.00-10.15 Otwarcie szkolenia – Kierownik PZDR Krasnystaw - Wiesław Orzędowski

10.15-11.45 Wybrane elementy agrotechniki zbóż i rzepaku - główny specjalista ds. zbóż i rzepaku LODR w Końskowoli - Krzysztof Kurus

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.15 Oferta kredytowa Banku Spółdzielczego w Izbicy – Marcin Wojewoda Prezes Zarządu

12.15-12.30 Oferta handlowa kwalifikowanego materiału siewnego (zboża) - Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. - Radosław Berbeć – przedstawiciel handlowy

12.30-13.00 Podsumowanie i dyskusja

Zawiadomienie

RG.0002.15.2018                                                                    Fajsławice, 26 listopada 2018r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

II sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek, 30 listopada 2018 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjecie uchwał:

- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

- w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska,

- w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Służby Zdrowia i Spraw Socjalnych,

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fajsławice.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

                                                    Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                                       Sławomir Michalak

I Sesja Rady Gminy Fajsławice

W dniu 23 listopada 2018 r. Odbyła się I Sesja Rady Gminy Fajsławice, na której radni nowej kadencji odebrali zaświadczenie o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Podaczas obrad dokonano wyboru Pana Sławomira Michalaka na Przewodniczącego Rady oraz Panią  Annę Wójcik na Wiceprzewodniczącą.

W dalszej części obrad  Wójt Janusz Pędzisz odebrał zaświadczenie o wyborze oraz złożył ślubowanie.

P1070140

P1070154P1070159

P1070160

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

logo ms

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

              29_października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Fajsławicach odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Fajsławice wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

   Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo sprawiedliwości Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Fajsławice zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 24 040,00 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 23799,60 zł /99% wartości sprzętu / oraz wkład własny gminy w wysokości tylko 1% - 240,40 zł.

Zakupiony sprzęt został przekazany następującym jednostkom OSP włączonym do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na podstawie umowy darowizny:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Fajsławicach otrzymała:

- Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), Detektor napięcia , Zabezpieczenie poduszki powietrznej dla kierowcy i pasażera, Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, 2 latarki akumulatorowe, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Drugich otrzymała:

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), Detektor napięcia, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, 4 latarki akumulatorowe.

             Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Fajsławice Tadeusz Chruściel w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie bryg .Dariusza Pylaka, Zastępy Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie mł. insp. Janusza Pudźwy, oraz Komendanta Gminnego OSP dh Waldemara Dąbskiego. W imieniu OSP Fajsławice - sprzęt odebrał Prezes Patryk Błaziak, a w imieniu OSP Siedliska Drugie - Prezes Sławomir Michalak.

           Nabyty sprzęt z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia zwłaszcza przy wypadkach komunikacyjnych .

         Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Fajsławice realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

DSCN9380

DSCN9381

DSCN9382

DSCN9387

Obchody 100-lecia Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 r. obchodziliśmuy setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym  w Fajsławicach, następnie procesja przeszła na stary cmentarz gdzie został oddany hołd poległym w obronie ojczyzny.

Na zakończenie obchodów Święta Niepodległości dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach pod kierownictwem Pani Agnieszki Czemerys przedstawiły część artystyczną pod tytułem "Moja Ojczyzna".

niepodlegloscgmina 02

niepodlegloscgmina 04

niepodlegloscgmina 12

niepodlegloscgmina 19

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd