Aktualności

Podsumowanie pracy Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu 24 stycznia 2019r. w świetlicy wiejskiej Urzędu Gminy Fajsławice odbyło się posiedzenie Krasnostawskiego Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którego celem było podsumowanie rocznej jego działalności. Wójt Gminy Fajsławice jako gospodarz spotkania powitał wszystkich zebranych, składając jednocześnie podziękowania strażakom za ich bezinteresowną służbę.

Czytaj więcej: Podsumowanie pracy Ochotniczej Straży Pożarnej

VI SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

DSC 3360

We wtorek 22 stycznia odbyła się VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Fajsławice. Podczas obrad została podjęta uchwała dotycząca aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2018 – 2023, a także uchwała w sprawie współfinansowania opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi powiatowej w Boniewie (odcinek ok. 1 km).

Czytaj więcej: VI SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

Informacja

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej reguluje Uchwała NR  XIV/51/2015 Rady Gminy Fajsławice z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Fajsławice, która znajduje się w poniższym linku.

Statuty sołectw Gminy Fajsławice

A. Granat

Hej kolęda…

Dnia 21 stycznia 2019r. w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury odbył się XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędujących Seniorów „Krasnystaw 2019”, którego celem jest wskrzeszanie i pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a także podtrzymywanie zwyczaju kolędowania.

Czytaj więcej: Hej kolęda…

PIERWSZY TERMIN WYBORU SOŁTYSÓW

W niedzielę 27 stycznia 2019r. odbędą się wybory sołtysów w poszczególnych sołectwach:

Fajsławice                 godz. 15:00      Urząd Gminy Fajsławice  

Dziecinin                   godz. 15:00      Remiza OSP Wola Idzikowska

Wola Idzikowska       godz. 17:00      Remiza OSP Wola Idzikowska

 

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA SOŁTYSÓW

Fajsławice – Arleta Rogalska

Dziecinin – Sławomir Urban

Wola Idzikowska – Ewa Pluta

 

A. Granat

Zawiadomienie

RG.0002.2.2019                                                                    Fajsławice, dn. 18 stycznia 2019r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

VI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Fajsławice

na 22 stycznia 2019r. (wtorek) godz. 8:00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

Otwarcie sesji.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

          1) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2018-2023

        2) w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Biskupice-Fajsławice od km 5+735 do km 6+715”

3. Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

 

Duże wsparcie dla małego przetwórstwa rolnego

jablka sok slider 03       

           Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego, co oznacza, że od tej pory wszyscy zainteresowani przetwarzaniem i sprzedażą regionalnych wyrobów własnej produkcji nie muszą zakładać w tym celu działalności gospodarczej. Istnieje możliwość pozyskania funduszy z dotacji unijnych dla celów prowadzenia małego przetwórstwa produktów rolnych, które mogą być wykorzystane jako wsparcie na działania z tym związane (przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa, mleka, zboża, jaj, miodu i oleju, a także na budowę, dostosowanie lub wyposażenie pomieszczeń do tego przeznaczonych).

            Rolnicy zainteresowani uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 31 stycznia – 03 marca 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać tutaj...

 

A. Granat

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 24 stycznia 2019r. w budynku Urzędu Gminy Fajsławice - w świetlicy wiejskiej w każdy czwartek od godziny 9:00 będzie pełnić dyżur pracownik Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, prowadzący sprawy związane z wycinką drzew w lasach.

A.Granat

Nowa trasa busa

Informuję, że od dnia 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek), Pani Agnieszka Dziwisz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe w Łopienniku Podleśnym, będzie świadczyła usługi przewozu osób na trasie:

Ksawerówka – Fajsławice – Ksawerówka (tzw. dołem, przez wieś).

Czytaj więcej: Nowa trasa busa

Our website is protected by DMC Firewall!