Aktualności

ZIMOWISKO 2020

iStock 155344279

ZIMOWISKO

Informujemy o organizowanym zimowisku dla dzieci pochodzących z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS.

Miejsce wypoczynku :  Ośrodek Wypoczynkowy DIABLAK

                                      34-222 Zawoja   k/Wadowic

Termin : 17.01.2020 – 26.01.2020

Opłata rodziców wynosi 460 zł ( w tym transport)

  • grupa 50 dzieci
  • 3 wychowawców i kierownik
  • pokoje 3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
  • obfite domowe jedzenie, 5 posiłków dziennie,
  • opieka medyczna - pielęgniarka na stałe, ośrodek zdrowia obok.
  • atrakcje: 3 stoki narciarskie  800 m od ośrodka, kaski, narty, buty, instruktorzy na miejscu/w ośrodku, każde dziecko będzie miało ok. 15 godzin nauki jazdy, obok lodowisko z butami i łyżwami, 2 wycieczki: Kraków, Sucha Beskidzka. gry, zabawy, konkursy, dyskoteki wieczorami.

Karty kwalifikacyjne uczestnictwa można odebierać od 07.11.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach w godz. od 9.00 do 15.00.

Organizator zimowiska: Fundacja 150 lat KGW w Warszawie oraz Regionalny Związek Rolników, Kolek i Organizacji Rolniczych w Chełmie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Feliksa Gorzkowska i Maria Nucińska

Telefon 733 837 771 lub 81 58 53 030

 

A.Granat

Dobry start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o przyznanie  świadczenia „Dobry Start” (300+) ciągle mają możliwość złożenia wniosku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach przyjmuje wnioski na  świadczenie „Dobry Start” w formie papierowej i elektronicznej do dnia 30 listopada 2019 r.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Zawiadomienie

RG.0002.11.2019                                                         Fajsławice, dn. 31 października 2019r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2019r. poz.506.).
zwołuję
XIV sesję Rady Gminy Fajsławice
na 8 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice”,
c) w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Fajsławice do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych komisji Rady Gminy Fajsławice,
e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy Fajsławice,
g) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”
h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Biskupice–Fajsławice od km 5+735 do km 6+715.”,
i) w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118L Biskupice-Fajsławice od km 5+735 do km 6+715”,
j) w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok,
k) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022,
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

 

Smaki Jesieni 2019

Dnia 25 października 2019r. w Poperczynie odbył się Festiwal  Smaki Jesieni. To już dziewiąta edycja  kulinarnego festiwalu, który skupia  Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu krasnostawskiego. Głównym organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej i Urzędem Gminy Żółkiewka. Gmina Fajsławice jako jedna z dziewięciu gmin również znalazła się wśród uczestników tego jesiennego festiwalu. Reprezentowało ją Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, a także wójt gminy - Janusz Pędzisz, przewodniczący rady gminy - Sławomir Michalak i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice - Feliksa Gorzkowska.

Czytaj więcej: Smaki Jesieni 2019

XX Wojewódzki Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 2019

19 października 2019r. w Domu Kultury LSM w Lublinie odbyły się międzypowiatowe eliminacje do XX Wojewódzkiego Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Patronatem honorowym wydarzenia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a głównymi jego organizatorami są Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie.

Czytaj więcej: XX Wojewódzki Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 2019

Co na obiad?

W piątek 20 września 2019r. Centrum Promocji Produktu Lokalnego  w Boniewie stało się prawdziwym studiem telewizyjnym. Tego dnia bowiem ekipa TVP3 Lublin nagrywała dwa odcinki programu kulinarnego „Co na obiad?”. Cykl ten emitowany jest  na antenie TVP3 Lublin od poniedziałku do piątku o godzinie 8:05, już od marca bieżącego roku. Przedstawia on proste przepisy polskiej kuchni pochodzące z różnych regionów województwa lubelskiego. Dania związane z naszą tradycją lokalną zaprezentowały przed kamerami pani Feliksa Gorzkowska i pani Anna Wójcik.

Czytaj więcej: Co na obiad?

Dzień Edukacji Narodowej 2019

14 października wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i pracownicy oświaty obchodzą swoje święto. To dzień, w którym uczniowie, wychowankowie, a także rodzice składają gronu pedagogicznemu serdeczne podziękowania za trud włożony w ich codzienną pracę i zaangażowanie w edukację młodego pokolenia.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej 2019

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd