Aktualności

NOWA RADA

W dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Fajsławicach odbyła się pierwsza uroczysta Sesja Nowej Rady Gminy.

Rada w kadencji 2014-2018 pracować będzie w następującym składzie:

-Anna Bochniarz

-Maria Baran

-Agata Błaziak

-Ewa Pluta

-Marzena Wójcik

-Joanna Zając

-Monika Rozwałka

-Andrzej Wójcik

-Janusz Krysa

-Bogdan Ciepiel

-Mateusz Chruściel

-Piotr Wójcik

-Kaziemierz Wójcik

-Leszek Szymaniak

-Andrzej Pitucha

Czytaj więcej: NOWA RADA

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.), w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie Nr DCH-712-54/2/14 z dnia 3 grudnia 2014 w sprawie zwołania sesji rad w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Chełm wybranych w dniu 30 listopada 2014r.

zwołuję

II sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek, 5 grudnia 2014 roku o godz. 14.30

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wręczenie Wójtowi Gminy Fajsławice zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach.

4.      Ślubowanie Wójta Gminy Fajsławice.

5.      Wolne wnioski i informacje.

6.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Podziękowanie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Fajsławice

 Serdecznie dziękuje za poparcie jakie otrzymałem od Was 16 i 30 listopada 2014r.

W szczególności składam gorące podziękowania tym wszystkim, którzy pomagali mi i wspierali podczas trudnej kampanii wyborczej.

Tak liczny udział w tych wyborach jest wyrazem Waszej troski o przyszłość i rozwój naszej Gminy.

Obiecuję Wam, że dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie oraz nie zawieść danego mi zaufania. Zobowiązuję się pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Wasze oczekiwania.

Jestem przekonany, że wraz z radnymi nowej kadencji uda się nam uczynić wiele dobra dla naszej małej Ojczyzny.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                               Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                   Tadeusz Chruściel

Informacja

Z powodu  przebywania na zwolnieniu lekarskim osoby zajmującej się odczytem liczników wodnych
i ściekowych
, wszyscy mieszkańcy Gminy Fajsławice proszeni są o spisanie stanów w/w  liczników
i dostarczenie ich do Urzędu Gminy (pokój nr 4 – kasa) w celu uzyskania rozliczenia za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.


Ref. ds. gospodarki komunalnej          

Bochniarz Magdalena

Pasowanie na ucznia

W dniu 27 listopada 2014 r. w obecności rodziców, najbliższej rodziny, wychowawców oraz kolegów       i koleżanek 45 dzieci z trzech pierwszych klas Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych           w Fajsławicach uroczyście ślubowało przyjęcie do grona uczniów. Pasowania dokonał dyrektor szkoły pan Janusz Pędzisz.

dscn2126dscn2153

Uroczystość poprzedziła część artystyczna w wykonaniu uczniów.

dscn2155dscn2159dscn2160dscn2164

Dodatkowo podczas tego wydarzenia odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki oraz rozdane zostały nagrody za udział w konkursie plastycznym ,,Mój przyjaciel-Miś”. Wręczenia upominków dokonał Wójt Gminy pan Tadeusz Chruściel ora Przewodniczący Rady Rodziców pan Leszek Wójcik.


                                                                                                                                     Mariola Wilk


Zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie Nr DCH-712-44/2/1/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. zapraszam na I sesję Rady Gminy Fajsławice VII kadencji, która odbędzie się 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek), o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fajsławice.

Porządek sesji będzie następujący:

  1. 1)Otwarcie sesji.
  2. 2)Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach.
  3. 3)Ślubowanie radnych.
  4. 4)Wybór przewodniczącego Rady Gminy Fajsławice.
  5. 5)Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fajsławice.
  6. 6)Złożenie przez Wójta Gminy informacji o stanie budżetu i innych ważnych sprawach dla gminy.
  7. 7)Interpelacje i zapytania radnych.
  8. 8)Wolne wnioski.
  9. 9)Zakończenie sesji.

 

SEKRETARZ GMINY

       /-/ Jacek Kęcik

Kolejna wizyta w Centrum

Dnia 21 listopada 2014 r. Centrum Edukacji Zielarskiej przy Szkole Podstawowej w Boniewie Ignasinie  odwiedziła kolejna już wycieczka grupy szkoleniowej z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego          w Końskowoli.

W skład grupy wchodziło 25 osób, które zapoznało się z funkcjonowaniem Centrum, zwiedziło ogródek ziołowy oraz uczestniczyło w degustacji potraw regionalnych.

Wszyscy bardzo pozytywnie ocenili działalność Centrum i zapowiedzieli kolejną wizytę.

Oby więcej takich wycieczek!

 

                                                                                              Mariola Wilk


dscn1284dscn1283dscn1284dscn1289dscn1293dscn2105

Warsztaty w Boniewie

W dniu 19 listopada 2014r. w Centrum Edukacji Zielarskiej przy szkole Podstawowej w Boniewie odbyły się warsztaty zielarskie zorganizowane dla uczniów III klasy Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach oraz warsztaty robienia mydełek ziołowych dla dzieci ze szkoły w Boniewie. W spotkaniu wzięła również udział TVP Regionalna, która nagrywała program telewizyjny dotyczący działalności centrum.

Emisja programu odbędzie się za dwa tygodnie o godz. 16.30 w Telewizji Regionalnej.


                                                                                                                         Zachęcamy do obejrzenia!

                                                                                                                                       Mariola Wilk


dscn2042dscn2077

dscn2050dscn2052dscn2053dscn2058dscn2077dscn2083dscn2097

Laury promocyjne

W dniu 13 listopada 2014r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 odbyła się ,,Gala Produktów Regionalnych”. W uroczystości udział wzięli:

Pan Sławomir Sosnowski- Marszałek Województwa Lubelskiego

Pan Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski

Pan Tomasz Pękalski- Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Pan Grzegorz Kapusta- Radny Sejmiku Województwa

Pan Sławomir Struski- dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL.

Czytaj więcej: Laury promocyjne

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd