Aktualności

IV SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2018 12 31 09h16m39s936

W piątek 28 grudnia 2018r. podczas obrad IV sesji Rady Gminy Fajsławice, została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2022 oraz budżet gminy Fajsławice na 2019r. Zostały także podjęte uchwały dotyczące współfinansowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, dofinansowania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu oraz zasad przyznawania i wysokości diet. Wójt Gminy Janusz Pędzisz przedstawił bieżące informacje dotyczące funkcjonowania gminy.

Informacja w sprawie obsługi prawnej

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że od 1 stycznia 2019 r. pomoc prawną dla Urzędu Gminy Fajsławice i gminnych jednostek organizacyjnych będzie świadczył radca prawny Pan Paweł Deptuś.

Radca prawny będzie pełnił dyżury w Urzędzie Gminy Fajsławice w każdy czwartek, w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                                                                      /-/ Janusz Pędzisz

ZAPROSZENIE na Zimowisko

Serdecznie zapraszamy dzieci rolników opłacających KRUS w wieku 9-16 lat do uczestnictwa w zimowisku.

   Termin 09.02-18.02.2019r

   Miejsce: Biały Dunajec -Dom Wczasowy "Stanisława" 6 km od   Zakopanego

Dopłata rodziców do pobytu: 330zł + transport

 Zapisy oraz dokumenty do wypełnienia - Biblioteka Gminna

w godz.8.00-16.00.

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na zapisy czekamy do

10 stycznia 2019 r.

Targowisko - zmiana miejsca

Informujemy, że od nowego roku gminne targowisko zostaje przeniesione na teren Spółdzielni Rolnoczo-Handlowej w Fajsławicach.

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy Fajsławice.

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek - Piątek od 7:30 do 15:30

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że odśnieżaniem na terenie gminy Fajsławice w okresie zimy 2018/ 2019 zajmować się będą następujące podmioty:

lp

Nazwisko i imię

Rejon działania - odśnieżania

1.

Rozwałka Roman

Boniewo(za szkołą) Suchodoły- Zapłocie, Chodniki i parkingi, wąskie odcinki dróg w Fajsławicach, Suchodoły

Oprócz odśnieżania dróg gminnych wykonuje również posypywanie mieszanką piasku i soli chodników przy drogach gminnych, parkingi, oraz niebezpieczne odcinki dróg gminnych ( podjazdy, skrzyżowania, niebezpieczne zakręty, drogi w rejonie szkół oraz miejsca nawrotów autobusów dowożących dzieci do szkół).

2.

Kostecki Ryszard

Wola Idzikowska, Dziecinin, Zosin, Suchodoły-Kępa, Fajsławice, Ignasin, Boniewo.

3

Adamiak Jerzy

Bielecha , Marysin, Siedliska Pierwsze , Siedliska Drugie, Suchodoły w kierunku Siedlisk Pierwszych.

Osobą nadzorującą z ramienia Urzędu Gminy jest Adam Adamiak tel. kontaktowy 81 5853053 - w godzinach pracy Urzędu oraz   kom. 690 941 797

III SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2018 12 17 10h01m04s682

W piątek 14 grudnia odbyła się III Sesja Rady Gminy Fajsławice. Radni podjęli uchwały merytorycznie związane z opieką społeczną, współpracą ze stowarzyszeniami oraz z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomani. Przewodniczący poszczególnych komisji rady złożyli sprawozdania ze swojej pracy w okresie między sesjami. Wójt Gminy Janusz Pędzisz poinformował zebranych o bieżącej pracy. Ponadto radni dokonali zmian w budżecie gminy na rok 2018 rok i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021.  

Zawiadomienie

RG.0002.17.2018                                                                         Fajsławice, 14 grudnia 2018r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

IV sesję Rady Gminy Fajsławice

na 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

     1..Otwarcie sesji.

     2. Przyjęcie porządku obrad.

     3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.

     4. Informacje o pracach komisji rady.

     5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.

     6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

     7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1)      w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Fajsławice i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Fajsławice.

2)      w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

3)      w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu

4)      w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Fajsławice na lata 2019-2022

5)     w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

6)     w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

      8. Wolne wnioski i informacje.

      9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

 

Wizyta Mikołaja w Urzędzie Gminy

W niedzielę 9 grudnia 2018r nasz Urząd odwiedził Św. Mikołaj.

Dzięki uprzejmości Wójta i Radnych naszej Gminy każde dziecko otrzymało słodki upominek.

Świetną zabawę zapewniły dzieciom animatorki, a przedstawienie pt. „Zamieszanie w krainie bajek” w wykonaniu rodziców oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Fajsławicach dostarczyło zebranym dużo radości i emocji.

Za mile spędzone niedzielne popołudnie należą się podziękowania Wójtowi, Radnym, a także Pani Paulinie Greczkowskiej i Pani Katarzynie Jaszak oraz wszystkim rodzicom którzy wzięli udział w przedstawieniu.

 • 20181209_140822
 • 20181209_140926
 • 20181209_140942
 • 20181209_142350
 • 20181209_143605
 • 20181209_150053
 • 20181209_150312
 • 20181209_150319
 • 20181209_150338
 • 20181209_150657
 • 20181209_150825
 • 20181209_150827
 • 20181209_150943
 • 20181209_150952
 • 20181209_151142
 • 20181209_151211
 • 20181209_151238
 • 20181209_151316
 • 20181209_151332
 • 20181209_151352
 • 20181209_151358
 • 20181209_151450
 • 20181209_151508
 • 20181209_151533
 • 20181209_151753
 • 20181209_151754
 • 20181209_151846
 • 20181209_151924
 • 20181209_152605
 • 20181209_152943
 • 20181209_155407
 • 20181209_155503
 • 20181209_155517
 • 20181209_161819
 • 20181209_161842
 • 20181209_161847

Simple Image Gallery Extended

Our website is protected by DMC Firewall!