Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
472
Odsłon artykułów:
594019

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 167/2013

Wójta Gminy Fajsławice  

z dnia 2 grudnia 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Fajsławice w zakresie
wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania                            i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                      

                                                                                                Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                 (-) Tadeusz Chruściel

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd