Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
478
Odsłon artykułów:
634826

Gościmy

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

                                                                                                                    

Rada Gminy Fajsławice Uchwałą Nr XVI/118/2012 z dnia 29 listopada 2012r. przyjęła Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w formie dotacji zostały przekazane środki w wysokości 80 000 zł. Szczegółowy wykaz organizacji wraz z nazwami dotowanych zadań zawarty jest w załączniku do niniejszego sprawozdania.
Środki finansowe przekazywane były organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. W 2013 r. wsparto następujące zadania objęte sferą pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej.
1. Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
2. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
3. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
II. Zgodnie z przyjętym Programem Gmina Fajsławice realizowała następujące pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
2. Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu.
3. Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.
4. Doradztwo i pomoc formalno-prawna.
 
 
 
 
 
Fajsławice, 25 marca 2014r.
Załącznik

 

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielone zostało wsparcie w postaci przekazania dotacji z budżetu gminy w roku 2013 na dofinansowanie realizacji zadań

 

 

I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Lp.

 

Podmiot otrzymujący dotację

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

Kwota wykorzystanej dotacji

1.

 Parafialno-Gminny Klub Sportowy „Frassati” Fajsławice

Fajsławice 107

21-060 Fajsławice 

Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

 

55 000 zł

 

55 000zł

2.

 Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek” przy SP Boniewo

Boniewo 43

21-060 Fajsławice

 

 Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

 

 

17.000 zł

 

16 975,60 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy

Fajsławice 130A

21-060 Fajsławice

Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.            

 

8 000 zł

 

8 000 zł

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!