Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
465
Odsłon artykułów:
562993

Gościmy

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje pozarządowe

Informacja

 W oparciu o § 7 Uchwały Nr XIV/60/2011 Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” oraz zarządzenie Nr 53/11 Wójta Gminy Fajsławice z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Fajsławice w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej informuję iż powołana zostanie Komisja Konkursowa do opiniowania ofert.

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej organizacje zgłaszają Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zastrzeżeniem, że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

  Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Wójt Gminy Fajsławice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych w roku 2012 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

Propozycja współpracy na rok 2012

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Na podstawie Uchwały Nr L/200/2010 r. Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010r. zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Program współpracy.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 16 listopada 2011r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Gminy (I piętro). Treść projektu programu znajduje się na stronie internetowej www.fajslawice.eu, BIP Urzędu: ugfajslawice.bip.e-zeto.eu oraz są dostępne bezpośrednio  w siedzibie Urzędu – Referat ds. promocji i rozwoju Gminy pok. 5 (parter).

                                                                                                               Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                                (-) Tadeusz Chruściel

Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Propozycja współpracy

Ankieta

DMC Firewall is a Joomla Security extension!