Aktualności

Targowisko - zmiana miejsca

Informujemy, że od nowego roku gminne targowisko zostaje przeniesione na teren Spółdzielni Rolnoczo-Handlowej w Fajsławicach.

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy Fajsławice.

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek - Piątek od 7:30 do 15:30

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że odśnieżaniem na terenie gminy Fajsławice w okresie zimy 2018/ 2019 zajmować się będą następujące podmioty:

lp

Nazwisko i imię

Rejon działania - odśnieżania

1.

Rozwałka Roman

Boniewo(za szkołą) Suchodoły- Zapłocie, Chodniki i parkingi, wąskie odcinki dróg w Fajsławicach, Suchodoły

Oprócz odśnieżania dróg gminnych wykonuje również posypywanie mieszanką piasku i soli chodników przy drogach gminnych, parkingi, oraz niebezpieczne odcinki dróg gminnych ( podjazdy, skrzyżowania, niebezpieczne zakręty, drogi w rejonie szkół oraz miejsca nawrotów autobusów dowożących dzieci do szkół).

2.

Kostecki Ryszard

Wola Idzikowska, Dziecinin, Zosin, Suchodoły-Kępa, Fajsławice, Ignasin, Boniewo.

3

Adamiak Jerzy

Bielecha , Marysin, Siedliska Pierwsze , Siedliska Drugie, Suchodoły w kierunku Siedlisk Pierwszych.

Osobą nadzorującą z ramienia Urzędu Gminy jest Adam Adamiak tel. kontaktowy 81 5853053 - w godzinach pracy Urzędu oraz   kom. 690 941 797

III SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2018 12 17 10h01m04s682

W piątek 14 grudnia odbyła się III Sesja Rady Gminy Fajsławice. Radni podjęli uchwały merytorycznie związane z opieką społeczną, współpracą ze stowarzyszeniami oraz z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomani. Przewodniczący poszczególnych komisji rady złożyli sprawozdania ze swojej pracy w okresie między sesjami. Wójt Gminy Janusz Pędzisz poinformował zebranych o bieżącej pracy. Ponadto radni dokonali zmian w budżecie gminy na rok 2018 rok i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021.  

Zawiadomienie

RG.0002.17.2018                                                                         Fajsławice, 14 grudnia 2018r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

IV sesję Rady Gminy Fajsławice

na 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

     1..Otwarcie sesji.

     2. Przyjęcie porządku obrad.

     3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.

     4. Informacje o pracach komisji rady.

     5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.

     6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

     7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1)      w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Fajsławice i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Fajsławice.

2)      w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

3)      w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu

4)      w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Fajsławice na lata 2019-2022

5)     w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

6)     w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

      8. Wolne wnioski i informacje.

      9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

 

Wizyta Mikołaja w Urzędzie Gminy

W niedzielę 9 grudnia 2018r nasz Urząd odwiedził Św. Mikołaj.

Dzięki uprzejmości Wójta i Radnych naszej Gminy każde dziecko otrzymało słodki upominek.

Świetną zabawę zapewniły dzieciom animatorki, a przedstawienie pt. „Zamieszanie w krainie bajek” w wykonaniu rodziców oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Fajsławicach dostarczyło zebranym dużo radości i emocji.

Za mile spędzone niedzielne popołudnie należą się podziękowania Wójtowi, Radnym, a także Pani Paulinie Greczkowskiej i Pani Katarzynie Jaszak oraz wszystkim rodzicom którzy wzięli udział w przedstawieniu.

 • 20181209_140822
 • 20181209_140926
 • 20181209_140942
 • 20181209_142350
 • 20181209_143605
 • 20181209_150053
 • 20181209_150312
 • 20181209_150319
 • 20181209_150338
 • 20181209_150657
 • 20181209_150825
 • 20181209_150827
 • 20181209_150943
 • 20181209_150952
 • 20181209_151142
 • 20181209_151211
 • 20181209_151238
 • 20181209_151316
 • 20181209_151332
 • 20181209_151352
 • 20181209_151358
 • 20181209_151450
 • 20181209_151508
 • 20181209_151533
 • 20181209_151753
 • 20181209_151754
 • 20181209_151846
 • 20181209_151924
 • 20181209_152605
 • 20181209_152943
 • 20181209_155407
 • 20181209_155503
 • 20181209_155517
 • 20181209_161819
 • 20181209_161842
 • 20181209_161847

Simple Image Gallery Extended

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

III sesję Rady Gminy Fajsławice

na 14 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

 1. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 3. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023
 4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Fajsławice na 2019 rok
 5. w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Fajsławice na 2019 rok
 6. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”     
 7. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Fajsławice i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Fajsławice.
 8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021  

 

8. Wolne wnioski i informacje.

9.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd