Aktualności

Informacja

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALANYCH ZMIESZANYCH I SGREGOWANYCH W MIESIĄCU STYCZNIU 2017 ROKU Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNNYCH PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCOWOŚCI:

19 STYTCZEŃ –FAJSŁAWICE, BONIEWO, IGNASIN

20 STYCZEŃ - KSAWERÓWKA ,SIEDLISKA PIERWSZE, SIEDLISKA DRUGIE, SUCHODOŁY, MARYSIN

23 STYCZEŃ- WOLA IDZIKOWSKA, DZIECININ, ZOSIN, KOSNOWIEC, BIELECHA,

Ponadto informujemy iż harmonogramy na 2017 rok zostaną dostarczone podczas odbioru styczniowego

Podpisanie umowy

W ostatnich dniach 2016 roku Gmina Fajsławice podpisała umowę na realizację projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła na terenie nieruchomości mieszkańców, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie, złożyli wymagane dokumenty oraz dopełnili i dopełnią wszelkich formalności wymaganych przez Gminę Fajsławice i Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego).

O dalszych etapach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

aIMG 20161228 135740770

aIMG 20161228 140615073

Ogłoszenie

Rolniku,

jeżeli chcesz założyć pozarolniczą działalność gospodarczą możesz otrzymać wsparcie w wysokości 100 tys. zł w postaci bezzwrotnej premii na jej rozpoczęcie.

W I kwartale 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski. Jednym z kryteriów uzyskania wsparcia jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Umów się na indywidualne bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji.

Kontakt telefoniczny: 507054746

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Gospodarstw w I kwartale 2017 r. planuje zorganizować nabory wniosków na następujące działania:

 1. Restrukturyzacja małych gospodarstw
 2. Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
 3. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszary a,b,c
 4. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 5. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – dla zakładów przetwórczych.
 6. Transfer wiedzy i działalność informacyjna
 7. Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika
 8. Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu

 

Oraz w II kwartale 2017 r. na działania:

 1. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
 2. Premie dla młodych rolników
 3. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
 4. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
 5. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

    Chcesz atrakcyjnie spędzić ferie zimowe zapisz się na zimowisko w Górach Świętokrzyskich .

Miejsce ferii ; Hotel Ameliówka k/Kielc

Termin 16-25 stycznia 2017 r.

Koszt: 290zł /KRUS/+ transport

         1050zł pozostali

Zapisy przyjmowane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach.

Szczegółowych informacji udziela Feliksa Gorzkowska tel.733837771 lub 81/5853030.

 ferie

W programie wypoczynku zimowego:

- wycieczki

-ogniska

- zabawy zimowe, kuligi, zjazdy na nartach i sankach.

i wiele innych atrakcji.

   Odpoczywaj bezpiecznie i kolorowo.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXV sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 19 grudnia 2016r. (poniedziałek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach Komisji Rady.
 5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020,

- uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017,

- zmiany w budżecie Gminy na rok 2016,

- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019,

- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fajsławice na lata 2017-2021 ,

- zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Fajsławice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

8 Doradztwo energetyczne- prezentacja UMWL w ramach realizacji projektu ,,Ogólnopolski system wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”- Monika Mulier- Gogół.

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Fajsławice z dnia 25 listopada 2016r.

zwołuję

XXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 28 listopada 2016r. ( poniedziałek) na godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję porządek obrad nadzwyczajnej sesji rady Gminy Fajsławice:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach i nadania jej statutu.
 4. Zakończenie obrad

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                (-) Andrzej Wójcik

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Fajsławice z dnia 18 listopada 2016r.

zwołuję

XXIII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 21 listopada (poniedziałek) na godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fajsławice:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XXII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 8 listopada 2016r. (wtorek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach Komisji Rady.
 5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla Gminy Fajsławice,

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Fajsławice,

- uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok,

- obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

      8. Wolne wnioski

      9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

Projekty uchwał

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd