Aktualności

Wnioski na nowy okres 2017/2018 – informacje

Od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego – (Rodzina 500+)
- świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,specjalny zasiłek opiekuńczy)
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można składać osobiście, listownie, jak również za pomocą portalu „Empa@tia”, a także poprzez systemy bankowe i ePUAP.

Mieszkańcy Gminy Fajsławice mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00

Szczegółowe informacje pod nr tel. 81 58 53 065.

Uwaga

W związku z planowaną przerwą w dostarczaniu energii elektrycznej w miejscowości Siedliska Drugie, w dniu 1 czerwca 2017 r. mogą wystąpić problemy w dostarczeniu wody przez wodociąg gminny.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016. poz. 446, z późn. zm.)

zwołuję

XXIX/2017 sesję Rady Gminy Fajsławice

na 30 maja 2017 roku o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacje o pracach Komisji Rady.

5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Fajsławice.

8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2016 rok,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fajsławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością gminy Fajsławice,

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będącej własnością gminy Fajsławice,

- w sprawie zmian w budżecie gminy Fajsławice w 2017r.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

Projekty uchwał

Zajęcia FITNESS dla kobiet

Pragniemy przypomnieć o pierwszym spotkaniu 23 maja 2017 r. (wtorek) godzina 19:30 w sali Urzędu Gminy Fajsławice na I piętrze.

Będą to zajęcia informacyjno-gimnastyczne. Po krótkiej części zapoznawczej, rozpoczną się pierwsze zajęcia DANCE FITNESS, dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą obuwia na zmianę (wygodne i czyste obuwie sportowe) oraz stroju nie krępującego ruchów.

Serdecznie zapraszam na zajęcia, Ewelina Mazur-Kluch. Do zobaczenia!

Our website is protected by DMC Firewall!