Aktualności

Hej kolęda…

Dnia 21 stycznia 2019r. w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury odbył się XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędujących Seniorów „Krasnystaw 2019”, którego celem jest wskrzeszanie i pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a także podtrzymywanie zwyczaju kolędowania.

Czytaj więcej: Hej kolęda…

PIERWSZY TERMIN WYBORU SOŁTYSÓW

W niedzielę 27 stycznia 2019r. odbędą się wybory sołtysów w poszczególnych sołectwach:

Fajsławice                 godz. 15:00      Urząd Gminy Fajsławice  

Dziecinin                   godz. 15:00      Remiza OSP Wola Idzikowska

Wola Idzikowska       godz. 17:00      Remiza OSP Wola Idzikowska

 

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA SOŁTYSÓW

Fajsławice – Arleta Rogalska

Dziecinin – Sławomir Urban

Wola Idzikowska – Ewa Pluta

 

A. Granat

Zawiadomienie

RG.0002.2.2019                                                                    Fajsławice, dn. 18 stycznia 2019r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

VI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Fajsławice

na 22 stycznia 2019r. (wtorek) godz. 8:00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

Otwarcie sesji.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

          1) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2018-2023

        2) w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Biskupice-Fajsławice od km 5+735 do km 6+715”

3. Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

 

Duże wsparcie dla małego przetwórstwa rolnego

jablka sok slider 03       

           Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego, co oznacza, że od tej pory wszyscy zainteresowani przetwarzaniem i sprzedażą regionalnych wyrobów własnej produkcji nie muszą zakładać w tym celu działalności gospodarczej. Istnieje możliwość pozyskania funduszy z dotacji unijnych dla celów prowadzenia małego przetwórstwa produktów rolnych, które mogą być wykorzystane jako wsparcie na działania z tym związane (przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa, mleka, zboża, jaj, miodu i oleju, a także na budowę, dostosowanie lub wyposażenie pomieszczeń do tego przeznaczonych).

            Rolnicy zainteresowani uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 31 stycznia – 03 marca 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać tutaj...

 

A. Granat

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 24 stycznia 2019r. w budynku Urzędu Gminy Fajsławice - w świetlicy wiejskiej w każdy czwartek od godziny 9:00 będzie pełnić dyżur pracownik Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, prowadzący sprawy związane z wycinką drzew w lasach.

A.Granat

Nowa trasa busa

Informuję, że od dnia 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek), Pani Agnieszka Dziwisz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe w Łopienniku Podleśnym, będzie świadczyła usługi przewozu osób na trasie:

Ksawerówka – Fajsławice – Ksawerówka (tzw. dołem, przez wieś).

Czytaj więcej: Nowa trasa busa

ŻAŁOBA NARODOWA

znicz

 

   W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Gmina Fajsławice przyłącza się do ogłoszonej przez prezydenta Andrzeja Dudę żałoby narodowej.

     Z uwagi na zaplanowane na najbliższą sobotę uroczystości pogrzebowe - w tym dniu flagi na masztach znajdujące się przed budynkiem Urzędu Gminy Fajsławice, będą opuszczone do połowy.

      Łącząc się w żałobie i smutku składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie  i najbliższym.

 

         Wójt Gminy Fajsławice

     Janusz Pędzisz

A. Granat

Z wizytą w Dwikozach

Inkubator Przedsiębiorczości w Dwikozach to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w regionie i kraju. Przedsięwzięcie zrealizował Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z gminą Dwikozy. Znajdują się w nim pomieszczenia do przygotowania surowca, sala produkcyjna, magazyny oraz sala szkoleniowa i pomieszczenia socjalne. Przetwórnia wyposażona jest w odpowiedni sprzęt pozwalający wytwarzać dżemy, powidła, konfitury oraz marynaty warzywne. Są tam również suszarnia owoców i warzyw.

Czytaj więcej: Z wizytą w Dwikozach

DMC Firewall is a Joomla Security extension!