Aktualności

Fajsławickie specjały na konferencji „Żywność wysokiej jakości”

10 stycznia 2019r. w Lubelskim Centrum Kongresowym w Lublinie odbyła się konferencja „Żywność wysokiej jakości – produkty tradycyjne i regionalne nowe możliwości i rozwiązania” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przy współpracy z Oddziałem Regionalnym Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Lubelskich Kucharzy. Celem spotkania było wskazanie małym gospodarstwom nowych rozwiązań umożliwiających wytwarzanie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, ich promocję i sprzedaż.

W konferencji uczestniczyła także delegacja naszej gminy: Wójt Gminy Fajsławice – Janusz Pędzisz, przedstawiciele Rady Gminy: Monika Rozwałka, Anna Kosierb, Monika Chłopek, Arleta Rogalska; członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice: Feliksa Gorzkowska, Grażyna Grzegorczyk; przedstawicielki Gminnego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Fajsławicach: Krystyna Brzozowska, Zofia Gieracz.

Była to wspaniała okazja do zaprezentowania naszych lokalnych produktów i potraw, a tym samym promocji naszej gminy. W trakcie konferencji serwowano herbatę z sokiem z mięty według przepisu Pań ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice.

Podsumowaniem konferencji była degustacja wyrobów wpisanych na listę produktów tradycyjnych. Wśród stoisk z produktami regionalnymi nie mogło zabraknąć także naszych fajsławickich specjałów, spośród których największym powodzeniem cieszyły się pierogi z czerwoną fasolą oraz pierogi ruskie z majerankiem.

Zainteresowanych produktami i potrawami regionalnymi odsyłamy do publikacji „Szlakiem lubelskich smaków” przygotowanej w ramach projektu unijnego, którego liderem było nasze lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice.

 • konferencja 1
 • konferencja 10
 • konferencja 11
 • konferencja 12
 • konferencja 2
 • konferencja 3
 • konferencja 4
 • konferencja 5
 • konferencja 6
 • konferencja 7
 • konferencja 8
 • konferencja 9

Simple Image Gallery Extended

Inwestycje 2019

28 grudnia 2018r. Rada Gminy Fajsławice przyjęła budżet gminy na 2019r. Zaplanowano realizację następujących inwestycji:

I Dokończenie i oddanie do użytkowania inwestycji już rozpoczętych

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchodołach – koszt ogólny ok. 2 mln, z czego udział gminy 1 mln 67 tys.
 2. Przebudowa budynku szkoły w Boniewie na cele promocji lokalnych produktów. Wykonanie naprawy i izolacji stropodachu, wymiana centralnego ogrzewania wraz z piecem (prace nie ujęte w projekcie) – szacunkowy koszt 220 tys. - ze środków własnych.
 3. Boisko sportowe w Suchodołach – wykonanie ogrodzenia, wyposażenie szatni, zakup innych urządzeń niezbędnych do użytkowania (zadania nie ujęte w projekcie)– szacunkowy koszt 120 tys.

II Planowane inwestycje na rok 2019

 1. Przebudowa budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu – koszt ogólny ok. 1 mln , z czego ze środków zewnętrznych blisko 700 tys.
 2. Przebudowa części budynku dawnej apteki na „Klub Seniora +” - koszt ogólny ok. 150 tys., z czego ok. 120 tys. ze środków zewnętrznych
 3. Wymiana okien i montaż pompy na ciepłą wodę w budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach – planowany koszt 80 tys.
 4. Przebudowa budynku remizy OSP w Ksawerówce wraz z zagospodarowaniem terenu – koszt szacunkowy ok. 140 tys.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego w Szkole Podstawowej w Siedliskach Drugich celem pozyskania środków na termomodernizację budynku – szacunkowy koszt 60 tys.
 6. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Siedliskach Drugich – koszt ogólny 800 tys., z czego 600 tys. ze środków zewnętrznych
 7. Przebudowa drogi powiatowej w Boniewie, inwestycja wspólna z powiatem krasnostawskim – koszt 600 tys. - ze środków własnych 300 tys.
 8. Przebudowa drogi gminnej w Woli Idzikowskiej – koszt ogólny ok. 650 tys.
 9. Realizacja projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Fajsławice” - szacunkowy koszt ok. 65 tys. ze środków zewnętrznych.
 10. Zabezpieczenie funduszy celem przygotowania udziału własnego w ogłoszonych projektach drogowych.

Wartość inwestycji ogółem 5 mln 985 tys., w tym udział własny 2 mln 407 tys.

Informacja

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

pełni dyzury i przyjmuje interesantów

w każdy czwartek  8:00 - 10:00

w sali nr 16, I piętro

Zawiadomienie

RG.0002.1.2019                                                                     Fajsławice, dn. 4 stycznia 2019r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

V sesję Rady Gminy Fajsławice

na 11 stycznia 2019 roku (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Bielecha,
 2. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Boniewo,
 3. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Dziecinin,
 4. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Fajsławice,
 5. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Ignasin,
 6. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Suchodoły,
 7. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Siedliska Pierwsze,
 8. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Siedliska Drugie,
 9. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Ksawerówka,
 10. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Kosnowiec,
 11. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Marysin,
 12. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa Wola Idzikowska,
 13. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego będącego własnością gminy Fajsławice,
 14. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 15. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
 16. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

 8.  Wolne wnioski i informacje.

 9.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd