Aktualności

Wielki Kiermasz Świąteczny

W dniach 20-21 grudnia 2014r. w Galerii Olimp w Lublinie przy Al. Spółdzielczości Pracy 34 odbył się Wielki Kiermasz Świąteczny wraz z Festiwalem Produktów Regionalnych Lubelszczyzny organizowany przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w którym udział wzięły nasze panie. Kobiety prowadziły degustację przygotowanych potraw oraz przygotowały ozdoby choinkowe i dekoracje świąteczne.

Wszystkim odwiedzającym czas umilał Zespół Śpiewaczy Siedliszczanki oraz Urszula Rzeźnik z Katarzyną Baran. Zespoły wykonywały znane polskie kolędy i pastorałki.


  • P1040861
  • P1040864
  • P1040882
  • P1040894

Simple Image Gallery Extended

Swiatłowody

W ramach programu dla Polski Wschodniej, przeciw wykluczeniu społecznemu firma AP- Media z Jasła wygrała projekt polegający na podłączeniu siecią światłowodu do pięciu miejscowości tj. Fajsławice , Wola Idzikowska, Suchodoły, Siedliska Pierwsze i Siedliska Drugie. W tych miejscowościach jest na ukończeniu dokumentacja techniczna.

            Na dzień 22 grudnia  firma wykonała przyłącze na odcinku Trawniki-Fajsławice wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 838 i rozpoczęła prace na terenie miejscowości Fajsławice.

            Termin zakończenia realizacji to koniec czerwca 2015 r. – pod warunkiem, że pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Informacja

Urząd Gminy w Fajsławicach podpisał Umowę na utylizację zwierząt, które padły z różnych przyczyn- zarówno zwierzyna leśna jak i hodowana w gospodarstwach. Umowa została podpisana z firmą Bakutil w Zastawie

dojazd do miejsca zdarzenia 2,50 zł/km + 8% Vat

jedna sztuka powyżej 100kg koszt 200 zł +8% Vat

jedna sztuka od 50-100 kg koszt 100 zł + 8% Vat

jedna sztuka od 20-50 kg koszt 50 zł + 8% Vat

jedna sztuka do 20 kg koszt 20 zł + 8% Vat

Kontakt tel. 81 882 47 27, 693 076 219

Do kogo należy utrzymanie w czystości i odśnieżanie chodników przyległych do działek oraz parkingów.

Właściciele terenów, do których przylegają gminne chodniki, mają pewne obowiązki związane z ich utrzymaniem. Nie muszą co prawda troszczyć się o ich stan techniczny, ale za to powinni dbać o czystość.

         Obowiązkiem każdego właściciela jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy budynku lub działki. Obowiązek dbania o czystość chodnika spoczywa nie tylko na formalnym właścicielu nieruchomości, ale także na jego współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych (należą do nich często spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), osobach zarządzających lub użytkujących nieruchomości. Ciąży on również na osobach, które aktualnie władają nieruchomością, takich jak najemcy albo dzierżawcy.

Czytaj więcej: Do kogo należy utrzymanie w czystości i odśnieżanie chodników przyległych do działek oraz parkingów.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

IV sesję Rady Gminy Fajsławice

na poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2017

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik


INFORMACJA

Wójt Gminy Fajsławice i Sekretarz Gminy Fajsławice przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, w dni pracy Urzędu Gminy Fajsławice, tj. od godz. 7:00 do 15:00, a w czwartki Sekretarz Gminy do godziny 16:00.

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Fajsławice

                                                                                           /-/Jacek Kęcik

                                                                                         Sekretarz Gminy

WARSZTATY KULINARNE

 

            W dniu 09.12.2014 r. w Szkole Podstawowej w Boniewie Ignasinie odbyły się warsztaty kulinarne potraw Bożonarodzeniowych. Warsztaty przeprowadziła Pani Ewelina Nowak - pracownik Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Kolejne spotkania kulinarne odbywać się będą w styczniu i lutym 2015 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

                                                                                                          Mariola Wilk

 

dscn1357dscn1363dscn1366p1040816p1040824p1040850

INFORMACJA OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 10.12.2014 r. osoby, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny mogą zgłaszać się po odbiór karty. Osoby, które nie złożyły wniosku do tej pory, nadal mogą to zrobić.

ROLNICZE SKŁADKI PO STAREMU

Sejm zaakceptował propozycję rządu, aby przedłużyć na lata 2015-2016 zasady opłacania przez rolników składek na ubezpieczenia zdrowotne. Rada Ministrów chce w tym czasie przygotować rozwiązania systemowe i przedłożyć jeszcze w tej kadencji Sejmu ustawę o podatku dochodowym w rolnictwie. Ma ona regulować też kwestię ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 ( Dz. U. z 2012r. poz.123 ze zm.) składka do NFZ wyniesie 1 zł za każdy  pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Zapłacą je rolnicy dysponujący gospodarstwem o powierzchni co najmniej 6 hektarów. Składki pozostałych ponad 750 tysięcy osób sfinansuje budżet państwa. Na starych zasadach opłacane będą też należności rolniczych domowników.

 

Dziennik Gazeta Prawna

z 8 grudnia 2014 r. nr 237 (3878)

Our website is protected by DMC Firewall!