Aktualności

Ślubowanie Wójta

W dniu 5 grudnia 2014 r. o godzinie 14:30 w Urzędzie Gminy Fajsławice odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy. Pierwszym punktem obrad było wręczenie zaświadczenia o wyborze na stanowisko wójta. Zadanie to wykonał pan Stanisław Rogowski Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej. Następnie wybrany na stanowisko Wójta Gminy Fajsławice - Tadeusz Chruściel złożył ślubowanie.

 • P1040803
 • P1040805
 • P1040806
 • P1040807

Simple Image Gallery Extended

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

III sesję Rady Gminy Fajsławice

na wtorek, 9 grudnia 2014 roku o godz. 15.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Fajsławice, oraz ustalenia ich składów osobowych.

4.      Wolne wnioski i informacje.

5.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

 * * *

Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.

Bożena Wysocka

 główny specjalista

Wydział Polityki Informacyjnej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

SZKOLENIE DLA SOŁTYSÓW

W dniu 4 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Fajsławicach odbyło się szkolenie dla sołtysów dotyczące płatności obszarowych w nowej perspektywie finansowej na 2015 r.

Szkolenie poprowadził pan Mariusz Skrzypiec - zastępca Kierownika Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie.

Po zaakceptowaniu programu płatności obszarowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  będą przeprowadzone w każdym sołectwie szkolenia dla mieszkańców.

O terminie powiadomią Państwa sołtysi.


                                                                                                                                Mariola Wilk

NOWA RADA

W dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Fajsławicach odbyła się pierwsza uroczysta Sesja Nowej Rady Gminy.

Rada w kadencji 2014-2018 pracować będzie w następującym składzie:

-Anna Bochniarz

-Maria Baran

-Agata Błaziak

-Ewa Pluta

-Marzena Wójcik

-Joanna Zając

-Monika Rozwałka

-Andrzej Wójcik

-Janusz Krysa

-Bogdan Ciepiel

-Mateusz Chruściel

-Piotr Wójcik

-Kaziemierz Wójcik

-Leszek Szymaniak

-Andrzej Pitucha

Czytaj więcej: NOWA RADA

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.), w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie Nr DCH-712-54/2/14 z dnia 3 grudnia 2014 w sprawie zwołania sesji rad w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Chełm wybranych w dniu 30 listopada 2014r.

zwołuję

II sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek, 5 grudnia 2014 roku o godz. 14.30

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wręczenie Wójtowi Gminy Fajsławice zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach.

4.      Ślubowanie Wójta Gminy Fajsławice.

5.      Wolne wnioski i informacje.

6.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Podziękowanie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Fajsławice

 Serdecznie dziękuje za poparcie jakie otrzymałem od Was 16 i 30 listopada 2014r.

W szczególności składam gorące podziękowania tym wszystkim, którzy pomagali mi i wspierali podczas trudnej kampanii wyborczej.

Tak liczny udział w tych wyborach jest wyrazem Waszej troski o przyszłość i rozwój naszej Gminy.

Obiecuję Wam, że dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie oraz nie zawieść danego mi zaufania. Zobowiązuję się pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Wasze oczekiwania.

Jestem przekonany, że wraz z radnymi nowej kadencji uda się nam uczynić wiele dobra dla naszej małej Ojczyzny.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                               Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                   Tadeusz Chruściel

Informacja

Z powodu  przebywania na zwolnieniu lekarskim osoby zajmującej się odczytem liczników wodnych
i ściekowych
, wszyscy mieszkańcy Gminy Fajsławice proszeni są o spisanie stanów w/w  liczników
i dostarczenie ich do Urzędu Gminy (pokój nr 4 – kasa) w celu uzyskania rozliczenia za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.


Ref. ds. gospodarki komunalnej          

Bochniarz Magdalena

Pasowanie na ucznia

W dniu 27 listopada 2014 r. w obecności rodziców, najbliższej rodziny, wychowawców oraz kolegów       i koleżanek 45 dzieci z trzech pierwszych klas Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych           w Fajsławicach uroczyście ślubowało przyjęcie do grona uczniów. Pasowania dokonał dyrektor szkoły pan Janusz Pędzisz.

dscn2126dscn2153

Uroczystość poprzedziła część artystyczna w wykonaniu uczniów.

dscn2155dscn2159dscn2160dscn2164

Dodatkowo podczas tego wydarzenia odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki oraz rozdane zostały nagrody za udział w konkursie plastycznym ,,Mój przyjaciel-Miś”. Wręczenia upominków dokonał Wójt Gminy pan Tadeusz Chruściel ora Przewodniczący Rady Rodziców pan Leszek Wójcik.


                                                                                                                                     Mariola Wilk


Zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie Nr DCH-712-44/2/1/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. zapraszam na I sesję Rady Gminy Fajsławice VII kadencji, która odbędzie się 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek), o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fajsławice.

Porządek sesji będzie następujący:

 1. 1)Otwarcie sesji.
 2. 2)Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach.
 3. 3)Ślubowanie radnych.
 4. 4)Wybór przewodniczącego Rady Gminy Fajsławice.
 5. 5)Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fajsławice.
 6. 6)Złożenie przez Wójta Gminy informacji o stanie budżetu i innych ważnych sprawach dla gminy.
 7. 7)Interpelacje i zapytania radnych.
 8. 8)Wolne wnioski.
 9. 9)Zakończenie sesji.

 

SEKRETARZ GMINY

       /-/ Jacek Kęcik

DMC Firewall is a Joomla Security extension!