Aktualności

Dotyczy projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”

Gmina Fajsławice informuje, że w związku z pismem Ministra Rozwoju z dnia 30 października 2017 r. znak DKF-IV.7517.142.2017.DK, obowiązana jest naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług (VAT) od środków z dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej, a koszty te muszą pokryć uczestnicy projektu.

Koszty instalacji i wartość udziału mieszkańca uwzględniające podatek VAT od dotacji z UE oraz koszty instalacji ustalone w procedurze przetargowej przedstawia poniższa tabela.

Informujemy również, że każdy z uczestników projektu otrzyma pismo w tej sprawie wraz z aneksem do umowy wewnątrzprojektowej dotyczącym zmian opisanych powyżej. Pisma będą rozsyłane systematycznie zgodnie z kolejnością montażu instalacji wylosowaną przez Radę Gminy Fajsławice.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i dokonanie dopłat właściwych dla wybranego rodzaju instalacji w terminie wskazanym w piśmie.

RODZAJ INSTALACJI

ŁĄCZNE KOSZTY INSTALACJI
(koszty po przetargu z uwzględnieniem VAT od dofinansowania)

DOFINANSOWANIE

+ WKŁAD GMINY

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNIKA

WPŁATA DOTYCZCZSOWA

DOPŁATA

Zestaw 2 paneli solarnych z zasobnikiem 300 l - montaż na dachu lub ścianie (VAT 8%)

10 367,72 zł

8 161,02 zł

2 206,70 zł

2 090,50 zł

116,20 zł

Zestaw 2 paneli solarnych z zasobnikiem 300 l - montaż na gruncie (VAT 23%)

12 857,20 zł

9 294,50 zł

3 562,70 zł

2 380,85 zł

1 181,85 zł

Zestaw 3 paneli solarnych z zasobnikiem 400 l - montaż na dachu lub ścianie (VAT 8%)

12 043,80 zł

9 501,30 zł

2 542,50 zł

2 289,76 zł

252,74 zł

Zestaw 3 paneli solarnych z zasobnikiem 400 l - montaż na gruncie (VAT 23%)

14 938,43 zł

10 820,93 zł

4 117,50 zł

2 607,78 zł

1 509,72 zł

Pompa ciepła z zasobnikiem 300 l

(VAT 8%)

9 389,04 zł

6 918,97 zł

2 470,07 zł

1 362,69 zł

1 107,38 zł

SPOTKANIE W SPRAWIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I POMP CIEPŁA

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2017r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Fajsławicach odbędzie się spotkanie w sprawie projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” dotyczącego montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Zapraszamy mieszkańców, u których zgodnie z kolejnością wylosowaną przez Radę Gminy Fajsławice, instalacje będą montowane jeszcze w tym roku:

Kolektory słoneczne:

-      Wola Idzikowska,

-      Siedliska Pierwsze.

Pompy ciepła:

-      Dziecinin,

-      Boniewo,

-      Kosnowiec,

-      Wola Idzikowska,

-      Fajsławice od nr 1 do nr 106 G.

23 listopada w Urzędzie Gminy Fajsławice odbyło się szkolenie zorganizowane przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.

Szkolenie zorganizowane było dla rolników, leśników oraz lekarzy weterynarii, którzy w swojej pracy mają styczność z różnymi groźnymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze, zwierzęta oraz inne mikro i makroorganizmy występujące w ich życiu codziennym. Kleszcze mogą także występować w ogródkach przydomowych, na łąkach drzewach, a nawet zwierzęta domowe biegające po dworze mogą przynieść na sierści do domu kleszcza. Jest to bardzo niebezpieczne ponieważ zakażone kleszcze przenoszą choroby takie jak: Borelioza, Kleszczowe zapalenie mózgu, Ludzka Anaplazmoza granulocytarna, Babeszjoza oraz wiele innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia chorób.

Celem projektu było przybliżenie wiedzy na temat biologicznych zagrożeń zdrowotnych, na które są narażeni szczególnie zawodowi rolnicy, leśnicy oraz lekarze weterynarii, ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Uczestnicy mogli także skorzystać z bezpłatnego badania krwi wykonanego pod względem wykluczenia zakażenia Boreliozą oraz bakteriami Salmonelli i Coli.

Zainteresowanie szkoleniem było zadowalające i przybyło wiele osób by dowiedzieć się wielu przydatnych faktów na tematy rolnicze i zdrowotne. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie włączając się do Narodowego Programu Zdrowia planuje organizować więcej takich szkoleń w celu ograniczenia zagrożenia zdrowotnego wynikającego z charakteru wykonywanej pracy, miejsca zamieszkiwania czy nauki.

P1060319

P1060322

P1060324

P1060340

DMC Firewall is a Joomla Security extension!