Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
526
Odsłon artykułów:
785538

Gościmy

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Zaproszenie XIX sesję Rady Gminy Fajsławice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

26 kwietnia 2012 r na godz. 14.00 XIX sesję Rady Gminy Fajsławice.

Obrady odbędą się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Fajsławice.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

- określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,

- określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice w 2012 roku,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- zmian w budżecie gminy,

- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów    zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Fajsławice.

9. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                             (-) Andrzej Wójcik

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy na posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Gminy które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012r o godz.13.00 w sali posiedzeń w ośrodku zdrowia w Fajsławicach . Posiedzenie będzie poświęcone odnawialnym źródłom energii /fermy wiatrowe, biogazownie/.

Tematykę spotkania omówi Pan Tadeusz Solarski Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

 

Przewodniczący Komisji

Marcin Baran

INFORMACJA

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE INFORMUJE, ŻE W URZĘDZIE GMINY (POKÓJ NR 8) PRZYJMOWANE SĄ OŚWIADCZENIA ROLNIKÓW, KTÓRZY PONIEŚLI SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH W POSTACI UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W KAŻDY DZIEŃ ROBOCZY W GODZ. 7:00 - 15:00 DO DNIA 12 KWIETNIA 2012r.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd