Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
549
Odsłon artykułów:
803287

Gościmy

Odwiedza nas 184 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

XX Sesję Rady Gminy Fajsławice

                                                                                                               Fajsławice, 10-05-2012r

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

25 maja 2012 r na godz. 14.00 XX sesję Rady Gminy Fajsławice.

Obrady odbędą się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.

a) dyskusja

b) podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2011r

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2011r

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie gminy,

- udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

                                                     Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                                     (-) Andrzej Wójcik

PLAN SZCZEPIEŃ PSÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE W GMINIE FAJSŁAWICE W 2012 ROKU

 

 

7.V. 2012

8.V.2012

9.V.2012

poniedziałek

wtorek

środa

Suchodoły

Suchodoły cd.

Suchodoły cd.

 

 

Od godz. 9.00

W domach

10.V. 2012

czwartek

Bielecha

 

Od godz. 9.00

W domach

 

 

11.V.2012

piątek

Kosnowiec

 

Od godz. 9.00

W domach

 

 

14.V.2012

15.V.2012

poniedziałek

wtorek

Ksawerówka

 

Od godz. 9.00

W domach

 

 

16.V.2012

17.V.2012

środa

czwartek

Marysin

Marysin Stary

 

Od godz. 9.00

Od godz. 9.00

W domach

W domach

 

18.V.2012

piątek

Siedliska Drugie

 

Od godz. 9.00

Koło sklepu

 

22.V.2012

wtorek

Siedliska Pierwsze

 

Od godz. 9.00

Koło wagi

 

23.V.2012

24.V.2012

środa

czwartek

Boniewo

Boniewo cd.

 

Od godz. 9.00

W domach

 

25.V.2012

piątek

Dziecinin i Zosin

 

Od godz. 9.00

W domach

 

28.V.2012

poniedziałek

Wola Idzikowska

Od godz. 9.00

Od godz. 11.00

Koło remizy

Koło kiosku

 

29.V.2012

30.V.2012

wtorek

środa

Ignasin

Ignasin cd.

 

Od godz. 9.00

W domach

 

31.V.2012

1.VI.2012

czwartek

piątek

Fajsławice Kolonia

Fajsławice cd.

Od godz. 9.00

W domach

                                                      

                                                                                                                                                              Red.

                                                                                                                                                                        

Zaproszenie

                                                 

Starosta Krasnostawski, Wójt Gminy Fajsławice

Agencja Rynku Rolnego, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”,

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz

Gminne Koło Aktywnych Kobiet i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Gminy Fajsławice

mają zaszczyt zaprosić:

na Majówkę „Rywalizując bawmy się”

i I Powiatowy Konkurs Kulinarny ”Dobre bo nasze”,

który odbywać się będzie w dniu 20 maja 2012r

na boisku sportowym przy Urzędzie Gminy w Fajsławicach

Imprezę honorowym patronatem objął Marszałek Województwa

Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman

Czytaj więcej: Zaproszenie

Informacja

ROLNICY KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W UPRAWACH ROLNYCH (dotyczy wykazanych strat 100%- grunty w całości ponownie obsiane) NA WSKUTEK UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA ORAZ   ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PONIESIONYCH STRAT W UPRAWACH ROLNYCH DO GMINNEJ KOMISJI , MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ POMOCY FINANSOWEJ O CHARAKTERZE de minimis.

Wniosek należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwej wg miejsca położenia gruntów, w terminie do dnia 1 czerwca 2012 r.

Odpowiednie druki można pobrać w UG Fajsławice, pokój NR 8 oraz ze strony internetowej lub biurze ARiMR .

Przewodniczący Komisji

Our website is protected by DMC Firewall!