Aktualności

Program ENGLISH TEACHING w Naszym Gimnazjum

   

                                         

 

            Jak już informowaliśmy w naszej gminie w Publicznym Gimnazjum w Fajsławicach odbywają się zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego oraz teatru w ramach Projektu ACT and LEARN z programu ENGLISH TEACHING, finansowanego przez Amerykańską Fundację Wolności, a którego krajowym operatorem jest  Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Uczniowie rozpoczęli zajęcia 10 września 2012 roku i w czerwcu zakończy sie pierwszy etap projektu.

Czytaj więcej: Program ENGLISH TEACHING w Naszym Gimnazjum

Wyprawka szkolna 2013

Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom:

  rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III oraz w klasie V szkoły podstawowej   

      Pomoc będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryteria dochodowe :

a) w klasie I szkoły podstawowej dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 539,00zł miesięcznie            (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych),

b) w klasach II-III i V szkoły podstawowej dochód netto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 456,00zł (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

ü  uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum: słabowidzącym, niesłyszącym,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2013

Przypominamy śmieci

PRZYPOMINAMY

o obowiązku dostarczania

do Urzędu Gminy

deklaracji śmieciowych”


W przypadku niedostarczenia deklaracji,
może zostać wydana decyzja nakładająca na Państwa opłatę za odbiór śmieci w wysokości 14 zł/mc za osobę.

ZMW Z FAJSŁAWIC W PÓŁFINALE PIOSENKI RANCZERSKIEJ

14 maja w Parzęczewie k. Łodzi odbył się casting do Festiwalu Piosenki Ranczerskiej ,,Wilkowyjce”.

Idea Festiwalu narodziła się w marcu 2012 r. Twórcą i Dyrektorem Wilkowyjców jest Piotr Pręgowski – aktor, który w serialu ,,Ranczo” wciela się w rolę Pietrka.

W castingu wzięły udział grupy z województw łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego,  lubelskiego, lubuskiego, pomorskiego.

Przedstawiciele naszej gminy startowali w dwóch kategoriach: Piosenka na temat Wilkowyj,  oraz Scenka/żart na temat działań PROW na lata 2007-2013. W obydwu kategoriach poradzili sobie świetnie i zakwalifikowali się do półfinału, który odbędzie się 9 czerwca w Baranowie k. Kępna.

Trzymamy kciuki i życzymy dostania się do finału, który będzie mieć miejsce 28 czerwca w miejscowości Kikół k. Lipna.

 • Image1
 • Image10
 • Image11
 • Image13
 • Image18
 • Image19
 • Image2
 • Image20
 • Image21
 • Image22
 • Image23
 • Image26
 • Image4
 • Image5
 • Image6
 • Image9

Simple Image Gallery Extended

47 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

W dniu 12 maja 2013r w Żółkiewce odbyły się eliminacje rejonowe z powiatu łęczyńskiego, krasnostawskiego i świdnickiego do udziału w 47 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Gminę naszą reprezentował zespół śpiewaczy „Siedliszczanki”.

Zespół zaprezentował trzy utwory 1.Do ciebie Kasieńko 2. Wysyłały siostry brata. 3. Na suchej topoli ptaszek główkę zwiesił, które dały mu przepustkę na eliminacje wojewódzkie , które odbędą się w dniu 2 czerwca 2013r w skansenie w Lublinie.

Trzymamy za nich kciuki

 • P1000303
 • P1000304
 • P1000305

Simple Image Gallery Extended

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE ogłasza PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

 

Lp.

Położenie

Nieruchomości

Nr działki/

Nr KW

Powierzchnia

działki w m2

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

Wadium

1

Suchodoły

1796

KW 54293

1300

Zabudowa zagrodowa

60.000

3.000 zł

2

Ksawerówka

84/1

KW ZA1K/00052818/0

1300

Budownictwo usługowe–usługi kultury

30.000

1.500 zł

Czytaj więcej: WÓJT GMINY FAJSŁAWICE ogłasza PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości gruntowych...

UWAGA!!! ZMIANA W „ŚMIECIACH” - Uchwały

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych przejmą gminy. W celu zapewnienia warunków do realizacji nowego systemu gospodarowania odpadami Rady Gmin zostały zobligowane do podjęcia szeregu uchwał.

Rada Gminy Fajsławice podjęła następujące wymagane akty prawne:

- Uchwała NR XXVII/121/2012 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice.”

- Uchwała NR XXVII/122/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- Uchwała NR XXVII/123/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała NR XXVII/124/2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców

- Uchwała NR XXVII/125/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

- Uchwała NR XXIX/133/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług.

Konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR ogłoszony

Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.csr.parp.gov.pl w zakładce „Konkurs dla MŚP”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami oraz do składania wniosków. Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.04.2013 r. do 20.05.2013 r. do godz. 16:30.

a1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Wójt Gminy Fajsławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 

Lp.

 

Numer ewidencyjny nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

Numer

księgi wieczystej

 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

 

Cena nieruchomości

 

 

 

1.

 

 

 

1796

 

 

 

0,13ha

 

 

 

KW 54293

Działka położona jest w Suchodołach, w centrum wsi, przy skrzyżowaniu dróg. Teren lekko falisty. Zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 51,68m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi; ogrodzona jest metalową siatką. Dojazd do działki dobry. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna i woda.

 

 

 

Zabudowa zagrodowa

 

 

 

60.000 zł

 

 

 

2.

 

 

 

84/1

 

 

 

0,13ha

 

KW ZA1K/00052818/0

Działka położona jest w Ksawerówce, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie płaskim. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa. Działka zabudowa murowanym budynkiem parterowym z częściowym poddaszem użytkowym po b. szkole podstawowej o ogólnej pow. użytkowej 120,35m i budynkiem drewnianym, parterowym po b. zlewni mleka o pow. użytkowej 40,56m2. W budynku jest instalacja elektryczna.

 

 

Budownictwo usługowe - usługi kultury

 

 

 

30.000 zł

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Gminy Fajsławice.

 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                                         /-/Tadeusz Chruściel

 Fajsławice, 8 kwietnia 2013 r.

 Sporządził: Jacek Kęcik

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd