Aktualności

Apel

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY FAJSŁAWICE

             W związku z napływającymi skargami mieszkańców w sprawie psów, które biegają poza gospodarstwami, są agresywne i często stwarzają zagrożenie dla ludzi, a w szczególności dla dzieci oraz zwierząt hodowlanych

informuję,

że zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego tylko wtedy, gdy teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Za naruszenie tych zakazów właścicielowi psa grozi kara aresztu albo grzywny (art. 37 w/w ustawy).

Przestrzeganie tych przepisów będzie przedmiotem kontroli prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy Fajsławice oraz funkcjonariuszy policji.

 

Wójt Gminy

                                                                        /-/ Tadeusz Chruściel

Szkolenie - płatności bezpośrednie

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

BIURO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE

ul. Browarna 1, 22-300 Krasnystaw

 Tel. 082 576 02 35,   fax 082 576 22 92


Urząd Gminy Fajsławice


Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich „kampania 2012”.

 Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającym się terminem na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich „kampania 2012” dnia 05.03.2012 o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Fajsławice odbędzie się spotkanie szkoleniowe z zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2012 oraz załączników graficznych.

Szkolenie to adresowane jest do rolników z terenu gminy Fajsławice jak również do osób zajmujących się wypełnianiem wniosków składanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Berlin zdobyty!

20 stycznia 2012 rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Rolno – Spożywcze „Grune Woche” (Zielony Tydzień) w Berlinie. Bierze w nich udział ponad 1600 wystawców z 57 krajów. Krajem partnerskim tegorocznej 77 edycji targów jest Rumunia. Polska promuje żywność tradycyjną, wysokiej jakości jej hasło brzmi: „Polska smakuje”, a symbolem jest jabłko.  

Czytaj więcej: Berlin zdobyty!

Ogłoszenie

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Fajsławice

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Ogłoszenie

 WÓJT GMINY FAJSŁAWICE
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suchodoły

Czytaj więcej: Ogłoszenie

SZANSA NA FERIE

Informuję, że istnieje możliwość wyjazdu na ferie zimowe dzieci rolników w wieku 7-16 lat do miejscowości Poronin Dom Wypoczynkowy „Weronika” w terminie 03.02 -12.02.2012r.

Całkowity koszt zimowiska z dojazdem do Poronina – 360 zł.

Zapisy są przyjmowane w Gminnej Bibliotece Publicznej u Pani Marii Nucińskiej tel. 81 585 3030. W przypadku nieobecności p. Nucińskiej karty na zimowisko można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy.

                                                                                 

Feliksa Gorzkowska

                                                                                                             pracownik ds. kultury

Podatek akcyzowy

 UWAGA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać do wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miejscu położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach tj.:

Czytaj więcej: Podatek akcyzowy

Ogłoszenie

 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 01.01.2012r. zmieniają się zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Osoba ubiegająca się o w/w świadczenia musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka przysługuje w okresie od 01.01.2012r do 31.03.2012r dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł. miesięcznie.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć w tut. OPS wniosek o przyznanie pomocy w terminie do 31 stycznia 2012r. ( wniosek do pobrania w OPS Fajsławice).

                                                                                                                                  OPS

DMC Firewall is a Joomla Security extension!