Aktualności

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

 

W lutym br. we wszystkich sołectwach odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. W niektórych przypadkach nastąpiły zmiany, w innych pozostało po staremu. Oprócz wyborów na zebraniach poruszane były tematy dotyczące całej Gminy i poszczególnych wsi. Szczegółowa informacja o wynikach wyborów znajduje się w poniższym zestawieniu.

Czytaj więcej: WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 22 stycznia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez grupy trzy-, cztero- i pięciolatków.

            W uroczystości udział wzięli: Pan Tadeusz Chruściel- Wójt Gminy, Pan Leszek Wójcik- Przewodniczący Rady Rodziców, Pani Maria Baran- Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Służby Zdrowia i Spraw Socjalnych, Pani Zofia Greczkowska i Pani Monika Górna-  pracownicy referatu Oświaty oraz Dyrekcja Szkoły, Gimnazjum  i wszyscy zebrani goście.

            Po części artystycznej w wykonaniu przedszkolaków wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek oraz wspólną zabawę.

 

 • DSCN4368
 • DSCN4370
 • DSCN4383
 • DSCN4388
 • DSCN4389
 • DSCN4391
 • DSCN4392
 • DSCN4393
 • DSCN4397

Simple Image Gallery Extended

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Fajsławice informuje, iż od 01 lutego do 29 lutego 2016 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta (w tym dzierżawcy).

         Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT za okres 01.08.2015 r. - 31.01.2016 r.

         Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2016 roku.

W 2016 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  wynosi 1,00 zł. na 1 litr oleju.

         Wnioski przyjmowane będą w UG Fajsławice – pokój nr 8 (nr tel. 81 585 30 60).

FERIE ZIMOWE W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KRASNYMSTAWIE

FERIE ZIMOWE

15.02.2016 - 19.02.2016

 

lp

data

godzina

Nazwa zajęć

miejsce

1

 

15.02.2016

poniedziałek

9.00-14.00

Tenis stołowy

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00

Gry i zabawy na lodowisku, inauguracja ferii zimowych

10.00-11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania - gimnazja

kryta pływalnia

13.30 – 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

 

2

 

16.02.2016

wtorek

9.00-14.00

Tenis stołowy

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00-11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania - gimnazja

kryta pływalnia

13.30 – 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

 

 

3

17.02.2016

środa

9.00-14.00

Tenis stołowy

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00-11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania - gimnazja

 kryta pływalnia

13.30- 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

 

4

18.02.2016

czwartek

9.00-14.00

Tenis stołowy

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00-11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania – gimnazja

kryta pływalnia

13.30- 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

5

 

19.02.2016

piątek

9.00-14.00

Tenis stołowy

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00-11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania – gimnazja

kryta pływalnia

13.30 – 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

 

 

FERIE ZIMOWE

22.02.2016- 26.02.2016 r.

 

lp

data

godzina

Nazwa zajęć

miejsce

1

 

22.02.2016

poniedziałek

9.00-14.00

Tenis stołowy

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00 – 11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania – gimnazja

kryta pływalnia

13.30 – 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

 

2

 

23.02.2016

wtorek

9.00-14.00

Tenis stołowy

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00-11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania - gimnazja

kryta pływalnia

13.30 – 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

 

 

 

3

24.02.2016

środa

9.00-14.00

Tenis stołowy

 

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00 – 11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania – gimnazja

 kryta pływalnia

13.30 – 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

4

25.02.2016

czwartek

9.00-14.00

Tenis stołowy

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00 – 11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania – gimnazja

 kryta pływalnia

13.30 – 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

5

26.02.2016

piątek

9.00-14.00

Tenis stołowy

CSR, stadion miejski

9.00-11.00

Lodowisko – wstęp wolny, młodzież szkolna

10.00 – 11.00

11.00-12.00

Nauka pływania – szkoły podstawowe

Nauka pływania – gimnazja

kryta pływalnia

13.30 – 14.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia  ogólnorozwojowe – szkoły podstawowe

hala sportowa CSR

 

Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR. Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród zainteresowanych.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-preferencyjna-linia-kredytowa

Zaproszenie

 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

zaprasza

na szkolenie w dniu  19.02.2016  roku o godz.10  w sali konferencyjnej/ I piętro nr.122 / w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

 

Program :

 10-10.15        Wprowadzenie  -   Teodora Szyszka   kierownik Zespołu         

                       Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

                       

10.15-11.45   Modernizacja gospodarstw rolnych  -  Andrzej  Tomaszewski   

                      Zespół  Doradztwa  Rolniczego  w Krasnymstawie 

 

11.45-12.15  ”Fotowoltaika „ –energia słoneczna dla domu , gospodarstwa                              

                       i biznesu      - Technik Centrum Rolnictwa – Paweł Wiśniewski   

12.15-12.30   przerwa

 

12.30- 13.00  Premia dla Młodych Rolników  - Edyta Zdunek

                      Zespół  Doradztwa  Rolniczego  w Krasnymstawie   

 

13.00 -13.30  Biogazownia rolnicza jako element ekonomicznego 

                    funkcjonowania  gospodarstwa  rolniczego-Andrzej Dudek- Budmat

13.30-14.00   Dyskusja

                                                   Serdecznie   zapraszamy

                                                      Teodora Szyszka

 

 

 

                                               

Ogłoszenie

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że w dniach od 22 lutego do 4 marca 2016 roku, w Urzędzie Gminy Fajsławice prowadzony będzie nabór zgłoszeń o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie jednej z następujących instalacji:

-         kolektorów słonecznych;

-         pomp ciepła.

Kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu!

 

Szczegółowe informacje, regulamin naboru oraz dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne od dnia 18 lutego 2016 roku na stronie internetowej www.fajslawice.eu oraz w Urzędzie Gminy Fajsławice, pok. 5.

 

Ponadto informujemy, że 21 lutego 2016 roku (niedziela) organizowane będą zebrania wiejskie w sprawie instalacji z odnawialnych źródeł energii z udziałem eksperta i przedstawiciela Urzędu Gminy.

Szczegółowy harmonogram spotkań przedstawia poniższa tabela:

 

Termin i godzina spotkania

Miejsce spotkania

Sugerowany podział miejscowości

21.02.2016 r. godz. 12.30

Urząd Gminy Fajsławice

(dawna sala kina)

Fajsławice, Kosnowiec,

Ignasin, Dziecinin, Boniewo

21.02.2016 r. godz. 14.00

Świetlica wiejska

w Woli Idzikowskiej

Wola Idzikowska

21.02.2016 r. godz. 15.30

Remiza OSP w Suchodołach

Suchodoły

21.02.2016 r. godz. 17.00

Remiza OSP

w Siedliskach Drugich

Bielecha, Marysin, Ksawerówka,

Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie

 

Nabór wniosków

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że nabór zgłoszeń o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. prowadzony będzie w terminie od 22 lutego do 4 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, świetlica wiejska (dawna sala kina).

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) należy składać wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w Urzędzie Gminy Fajsławice w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

Deklaracje złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu!

 Szczegółowe informacje na temat naboru dokumentów zgłoszeniowych znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107 oraz w linku poniżej:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Deklaracja zgłoszeniowa

Załącznik 1 - Kolektory

Załącznik 2 - Pompy

umowa użyczenia

Szkolenie dla rolników

W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje spotkanie informacyjne z zakresu płatności. Szkolenie będzie miało charakter informacyjny oraz instruktażowy. Przybliżone zostaną formy płatności obowiązujące w roku 2016 oraz zasady wypełniania wniosku o ich przyznanie.

Termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Fajsławice

3 marca 2016 r. godz. 10:00

Zapraszamy na drugą część Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krasnostawskiego

Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu krasnostawskiego na drugą część Forum, która odbędzie się w dniu 3 marca br. o godz. 11oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Sobieskiego 3.

Intencją przedstawicieli NGO podczas pierwszej części Forum było powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Krasnostawskiego. Stąd też na to spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, fundacji stowarzyszeń, klubów sportowych działających na terenie powiatu krasnostawskiego.

Zadaniami Rady Działalności Pożytku Publicznego są w szczególności:

 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego,
 • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
 • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

Komunikat KRUS

W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.277), która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru - rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia informujemy, że termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 01.04.2016r.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd